Aktuality

Čo máme nové?

Téma utečencov stále aktuálna

pridal: SpKCH | dátum: 25. októbra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Riaditelia českých a slovenských charít sa nedávno stretli v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Na stretnutí, ktoré sa koná vždy raz za päť rokov bola hlavnou témou hlavne výmena skúseností ale aj spoločné príjemné strávenie času.

Ako pomôcť?


Riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček povedal: „hlavnou témou bola v súčasnosti aktuálna téma migrantov. Spoločne sme diskutovali, ako im efektívne pomôcť, ale zároveň aby sme neboli naivní a neposkytovali im pomoc, o ktorú nestoja. Obe krajiny (SR a ČR), aj obe charity sú si veľmi blízke a v čase konania porady bola najakútnejšia situácia v Srbsku, takže sme riešili pomoc tamojšej charite.

Zbierať materiálnu pomoc, ktorú potom vyvezieme k rakúskym alebo maďarským hraniciam, tam to vysypať niekde na kopu a potom obviňovať migrantov z neporiadku by bolo farizejské. Srbskú charitu podporíme finančne a tá pomôže konkrétne, ako potrebujú. Ak sa potrebujú napiť, dá im vodu, ak sa potrebujú najesť, dá im jedlo, so šatstvom na tom nie sú zle, ale aj v tom vieme pomôcť.

Riešili sme rôzne vzťahy


Naša debata bola „rozsiahla“, riešili sme aj vzťah cirkvi a štátu, čo sa týka tejto pomoci. Veľa sa hovorí o tom, že cirkev by mala v tomto smere pomáhať. Spomínali sme Svätého Otca a jeho stanovisko – mali by sme utečencom pomáhať, napríklad im poskytnúť priestor vo farnostiach, ak budú o takúto pomoc stáť. Konštatovali sme, že charita im primárne ani sekundárne pomôcť nevie. Ich prvý kontakt s krajinou je v kompetencii polície a takisto im nevieme pomôcť ani v počiatočnom období v krajine, keď sú v karanténe. Vtedy sú v tzv. záchytných táboroch 3-6 mesiacov. Ale kde vidíme priestor pre našu pomoc? Hlavne v tom nasledujúcom období, v tom, keď sa budú snažiť začleniť sa do spoločnosti. Ponúkame priestor charity, aj so svojimi ubytovacími priestormi, dobrovoľníkmi, zamestnancami a rôznou inou pomocou. Samozrejme aj v tom prvotnom kontakte im vieme poskytnúť jedlo, nápoje, ak by sme s nimi prišli do kontaktu. Ale potom ich nasmerovať do záchytných táborov, určitý systém musí byť, pretože my o tých ľuďoch nič nevieme.

Naša spolupráca


Pred piatimi rokmi nás hostili naši českí kolegovia, takže tohto roku sme prijali my ich. Tu patrí vďaka najmä otcovi biskupovi Štefanovi Sečkovi, ktorý na Spišskej Kapitule vytvoril priestor, že sme sa tam vynikajúco cítili. Navštívili sme Spišský hrad, katedrálu Sv. Martina, biskupský úrad, mali sme sv. omšu na Levočskej hore, večer sme mali spoločné posedenie, kde sme debatovali o našej celkovej práci v rámci jednotlivých charít, či už na Slovensku alebo v Česku. Pri stole sme sa zaujímavo „rozhodili.“ Na jednej strane stola sedeli českí riaditelia, a oproti nim slovenskí. Takže keď sme chceli s niekým oproti debatovať, tak ten (veľmi pravdepodobne) bol z druhej krajiny”, dodal riaditeľ Spišskej katolíckej charity P.Vilček.