Sociálno právna ochrana a sociálna kuratela – pobytové

Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk

Viac informácií o zariadení

Výročná správa za rok 2023 – stiahnuť pdf

Adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/56 21 932
E-mail:monika.hascicova@caritas.sk

Viac informácií o zariadení

Výročná správa za rok 2022 – stiahnuť pdf