Aktuality

Čo máme nové?

Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Služby

Riaditeľ: Mgr. Anna Bodoríková, Sr. Júlia
Adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/56 21 932
E-mail: anna.bodorikova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 01

Malokapacitné Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry poskytuje v priebehu roka výkon opatrení SPODaSK pre deti vo veku od 6 do 18 rokov formou dobrovoľných pobytov na základe dohody s rodičom alebo zákonným zástupcom. Kapacita Centra je maximálne 10 detí.

Výročná správa
za rok 2019 v pdf
Výročná správa
za rok 2018 v pdf

Centrum poskytuje odbornú činnosť podľa programu centra, ktorý je zverejnený na tomto webe. Klientom predkladáme rodinný spôsob života, duchovnú orientáciu rešpektujúcu náboženské presvedčenie, či filozofiu života, skupinové a individuálne psychologické poradenstvo, vzdelávanie a nácvik bežných životných zručností, prípravu na školské vyučovanie a sociálne poradenstvo.