Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít 2022

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 12. októbra 2022 | kategória: Aktuálne správy

V sobotu sme sa zúčastnili medzinárodnej púte v maďarskom meste Sárospatak, rodisku sv. Alžbety Uhorskej. Okrem duchovného programu bola zachovaná aj tradícia oceňovania pracovníkov za ich usilovnú a dobre odvedenú prácu v jednotlivých arci/diecézach. Kto pozná príbeh sv. Alžbety vie, že rozdávala núdznym chlieb, ktorý sa v koši premenil na ruže. Na našej púti sa preto symbolicky rozdával účastníkom posvätený chlieb. Ďakujeme všetkým pútnikom, ako aj kolegom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s organizáciou púte.

Historicky prvá medzinárodná púť charít sa uskutočnila v sobotu 8.10. v maďarskom meste Sárospatak, rodisku sv. Alžbety Uhorskej.  Okrem duchovného programu bola zachovaná aj tradícia oceňovania pracovníkov za ich usilovnú a dobre odvedenú prácu v jednotlivých arci/diecézach. Patrónka všetkých charitatívnych organizácií, Sv. Alžbeta, darovala núdznym chlieb a ruže, na púti sa symbolicky rozdával účastníkom posvätený chlieb.

V predvečer púte sa uskutočnila prvá konferencia riaditeľov slovenských a maďarských charít, za účasti hostí z Belgicka a Ukrajiny.  Cieľom stretnutia bolo nadviazať užšiu spoluprácu v rámci pomoci núdznym na Slovensku a v Maďarsku, zhodnotiť pomoc Ukrajincom a najmä pomáhať im adresne a tam kde je to možné aj spolu.

„Cieľom tohto stretnutia je navzájom sa inšpirovať, pomáhať si a koordinovať našu spoluprácu a pomoc tak smerom k Ukrajine, ako aj v prospech núdznych na Slovensku a v Maďarsku,“ vyjadril sa k téme diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity, Pavol Vilček. Zástupcovia ukrajinskej charity sa poďakovali za pomoc, ktorej sa im od začatia vojnového konfliktu dostalo a stále dostáva, aj keď obidve charity im pomáhali aj v minulosti.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech, k tejto téme dopĺňa: „Vidíme množstvo príležitostí na zmysluplnú spoluprácu, veľký priestor na vzájomné obohacovanie pracovníkov aj dobrovoľníkov charity. Rovnako som rád, že sa tohto stretnutia zúčastnili aj partneri z Ukrajiny, zvlášť v tomto pre nich mimoriadne kritickom období, “uzatvára. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že takýchto stretnutí musí byť viac. Pretože ak budeme spolupracovať, dokážeme lepšie pomôcť ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách. Najbližšie napríklad vystrojením spoločných maďarsko – slovenských dodávok humanitárnej pomoci na Ukrajinu v priebehu mesiaca.