Aktuality

Čo máme nové?

Ples Slovenskej katolíckej charity

pridal: SpKCH | dátum: 31. januára 2017 | kategória: Aktuálne správy

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku ako aj v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenula toto významné jubileum bol aj Ples Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa uskutočnil v sobotu 28. januára 2017 v Redute v Spišskej Novej Vsi.

Ples Slovenskej katolíckej charity bol organizovaný ako jedno z podujatí pri príležitosti 90. výročia vzniku SKCH. V rámci osláv sa uskutočnilo slávnostné prijatie vybraných hostí primátorom Spišskej Novej Vsi PhDr. Jánom Volným, PhD. v obradnej sieni radnice, kde obidve strany pozitívne zhodnotili doterajšiu spoluprácu. Spoločný program sa začal o 16.00 hod. sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, ktorú celebroval prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Program plesu o 19.00 hod. otvorilo odprezentovanie vzniku a stručnej histórie Charity na Slovensku a krátke pásmo venované téme 90. výročia SKCH, ktoré si pripravili žiaci Spojenej školy sv. Maximiliána Máriu Kolbeho a žiaci Základnej umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi. Ako hudobný hosť vystúpila speváčka Janais. Pozvanie na ples prijali okrem zamestnancov aj niekoľkí bývalí riaditelia diecéznych charít, ako aj predstavitelia samosprávy a partnerských organizácií.