Aktuality

Čo máme nové?

Plaketa Jana Janského za odber krvi

pridal: SpKCH | dátum: 5. januára 2018 | kategória: Aktuálne správy

Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi odmeňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje Plakety Jana Janského a Plaketu Jána Kňazovického. Darcovia krvi sú oceňovaní podľa počtu vykonaných odberov. V budove starej radnice v Levoči si Zlatú Janského plaketu za 40 odberov krvi prebral náš generálny sekretár SpKCH Jozef Matloch.

Gratulujeme


V súčasnej medicíne je krv nevyhnutná pre úspešné liečenie mnohých chorôb. Niet divu, že spotreba tohto drahocenného lieku stúpa. Bez krvi by nebolo možné uskutočniť náročné operácie, komplikované pôrody, transplantácie orgánov a pod. Darovať krv z čistej lásky človeka k človeku, z morálneho presvedčenia, je jedným z najkrajších darov.

Všetkým oceneným gratulujeme a želáme veľa zdravia, šťastia, nech ste už teraz príkladom pre budúcich prvodarcov.

Obrázok: pixabay.com