Aktuality

Čo máme nové?

P18 získalo duchovný patronát

pridal: SpKCH | dátum: 24. apríla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. Duchovný patronát je súčasťou modlitbovej kampane P18. V podobnom duchu sa k nemu rehoľníčky zaviazali aj pri predošlom Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade.

Nech Pán zapáli Vaše srdce svojou láskou„Srdečne vás pozdravujeme a uisťujeme o svojej intenzívnej modlitebnej podpore každého jedného z vás, ktorí sa zapojíte do tohto stretnutia. Vyprosujeme vám silu a oheň Ducha Svätého, nech Pán zapáli vaše srdcia svojou láskou, aby ste zapálili láskou k nemu všetkých, ktorých stretnete, všetkých, ktorých Pán k vám privedie. Svojou modlitbou sprevádzame aj mladých, aby dovolili vstúpiť do svojho srdca Pánovej láske, aby sa dovolili ním nájsť a milovať. Všetky prípravy, priebeh stretnutia, ale aj nasledujúce dni zahŕňame do našej modlitby, aby Pánovo slovo, tak štedro rozsievané, prinieslo v živote každého účastníka hojné a trvalé ovocie,“ píšu v liste organizátorom P18 rehoľné sestry redemptoristky z Kežmarku.

Rehoľným osobám bude patriť v programe podujatia jeden špeciálny bod. Volá sa EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom predstaviť ich aktivity a činnosť. Predstavia sa v druhý deň P18 na Hlavnom námestí v Prešove. Bude to podujatie, ktoré bude otvorené aj pre verejnosť. Chystá ho tím P18. Inšpiráciu našiel na Svetových dňoch mládeže, kde sa tento bod programu konal po prvýkrát v roku 2002 v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa konalo už dvakrát, pred piatimi rokmi na R13 v Ružomberku a pred dvomi na P15 v Poprade. Spolu prišlo okolo 650 rehoľníkov. Do Prešova sa zatiaľ prihlásili zástupcovia z dvadsiatich dvoch ženských, deviatich mužských reholí a osem prolife a prorodinných organizácií.

Celý článok nájdete: Národné stretnutie mládeže P18