Aktuality

Čo máme nové?

Odpustová slávnosť v Dome Charitas sv. Marty

pridal: SpKCH | dátum: 1. augusta 2015 | kategória: Aktuálne správy

Dňa 29.07.2015 Denný stacionár sv. Marty v Liskovej slávil odpustovú slávnosť na sviatok svojej patrónky. Pri tejto príležitosti boli pozvaní do Denného stacionára okrem klientov, aj ich rodinní príslušníci, priatelia a kolegovia blízkych Charít: Ružomberok, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.

S láskou v srdci


Ráno sme začali sv. omšou vo farskom kostole, potom sme sa presunuli do Denného stacionára, kde sme spoločne strávili deň, ktorý bol spojený s občerstvením a varením gulášu. V tento pekný deň nás poctila svojou návštevou p. podpredsedníčka NR SR Ing. Erika Jurínová, ktorá sa zaujímala o problémy, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnych služieb a taktiež sa zoznámila s klientami a prostredím Denného stacionára. Touto cestou jej chceme úprimne poďakovať za jej návštevu a povzbudivé slová.

S láskou v srdci a s pomocou Božou poskytujeme služby deň čo deň, preto nezabúdajme prizvať aj iných k dielu, na ktoré sme povolaní, aby sme sa navzájom podporili a povzbudili. Máme nádej, že táto prvá odpustová slávnosť si zachová svoju tradíciu, na ktorú sa budú tešiť klienti, rodinní príslušníci a všetci návštevníci Denného stacionára sv. Marty v Liskovej.

Monika Turacová
hlavná diecézna sestra