Aktuality

Čo máme nové?

Odpustová slávnosť v DCH sv. Marty v Liskovej

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 29. júla 2022 | kategória: Aktuálne správy

Slávnosť sme začali ráno sv. omšou za klientov a zamestnancov Denného stacionára vo farskom kostole v Liskovej, následne sme pokračovali v slávnostnej atmosfére v DS pri kávičke, koláčiku. Za sprievodu gitary sme si zaspievali a zaspomínali. Slávnosť sme zavŕšili dobrým gulášom na obed. Radosť na tvárach klientov je najväčšou odmenou pre personál. Klienti sa veľmi na tento deň tešili, pripravili aj prekvapenie pre riaditeľku DS, nacvičili si pieseň a zaspievali jej ju po príhovore. Touto cestou ďakujem celému kolektívu DS za službu, ktorú vykonávajú v DS Lisková. 

Monika Turacová