Aktuality

Čo máme nové?

Odpust v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 30. septembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Liturgický kalendár stanovuje sviatok sv. Hildegardy na 17. september.


Pri tejto príležitosti sa dňa 17. septembra 2018 o 18:15 hod. v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči, slávila odpustová svätá omša. Obetovaná bola za všetkých dobrodincov, ktorí  akýmkoľvek  spôsobom  pomohli a  pomáhajú  naším  matkám, deťom či  zariadeniu.

Zároveň bol v tento deň pokrstený aj malý Jakubko (3mes.) a matka Mária prijala prvé. sv. prijímanie. Sv. omšu celebroval vdp. kaplán Bušovský Ján. Koncelebroval a sviatosti vysluhoval vdp. farár Peter Bolibruch. Taktiež viedol aj prípravu na prijatie sviatostí.

Prajeme im, aby zo sviatosti čerpali silu a povzbudenie a aby Pánu Bohu zostali verní  po celý život.

“Boh Ťa miluje a pozná Ťa.  Ak k nemu s prosbou vzhliadneš, poponáhľa  sa Ti na pomoc”                           

(sv. Hildegarda)


 

“Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky…, Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život…, ostáva vo mne a ja v ňom.”

Nech  všetkých dobrodincov dobrý Pán Boh požehnáva, sprevádza životom a bohato odmení.

Ďakujú  zamestnanci  a matky s deťmi Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Galeria