Aktuality

Čo máme nové?

Odpust v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči

pridal: SpKCH | dátum: 25. septembra 2019 | kategória: Aktuálne správy

Liturgický kalendár stanovuje sviatok sv. Hildegardy na 17. september.


Pri tejto príležitosti bola dňa 17. septembra 2019 o 18:15 hod. v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči odpustová slávnosť.

Dňa 19.09.2019 o 18:15 hod. sa slúžila ďakovná sv. omša, ktorá bola obetovaná za všetkých dobrodincov, ktorí  akýmkoľvek  spôsobom  pomohli alebo pomáhajú  našim matkám, ich deťom či zariadeniu. Odpustovú sv. omšu tento rok celebroval vdp. kaplán Ján Bušovský. Našu patrónku si pravidelne každý rok uctievame už od roku 2012.

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“(Platón)

Pane Ježišu., odmeň a požehnávaj všetkých dobrodincov Charity. Daj im zdravie, silu, pokoj a sprevádzaj ich  v každodennom živote.

Ďakujú pracovníci a klienti  Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

Sv. Hildegarda


Sv. Hildegarda nikdy nebola oficiálne kanonizovaná. Platná kanonizácia sa uskutočnila 10. mája 2012.

Svätý Otec Benedikt XVI. sa počas svojich príhovorov na ňu viackrát odvolával a neváhal ju titulovať ako svätú, pretože za sväticu bola považovaná už dlhé storočia. Prvé kroky k jej kanonizácii hneď po smrti patrili do nejasného obdobia, kedy kanonizačné procesy prechádzali z biskupskej kompetencie na pápežskú, čo sa podpísalo aj v jej prípade. Za svätú ju označil aj Ján Pavol II. v roku 1979. Formálny problém, ktorý vyplýva z jej „neoficiálnej“ svätosti, bol vyriešený tak, že pápež Benedikt XVI. ju oficiálne kanonizoval ešte pred udelením titulu „učiteľka Cirkvi“ a to  dňa 07. Októbra 2012.

“Boh Ťa miluje a pozná Ťa. Ak k nemu s prosbou vzhliadneš, poponáhľa sa Ti na pomoc.” (sv. Hildegarda)