Aktuality

Čo máme nové?

Najlepší priateľ človeka v DS Liptovský Mikuláš

pridal: SpKCH | dátum: 20. apríla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Pes je najlepší priateľ človeka, kamarát a spoločník. Vzťah je o to silnejší ak ide o telesne znevýhodnených mladých ľudí, ktorí mnohokrát len s ťažkosťou prekonajú fóbiu stretnutia sa so psom. Väčšina našich klientov túto fóbiu v sebe mali a prekonali ju postupným zbližovaním sa. Preto sme sa aj tento rok a hlavne na žiadosť našich drahých klientov z denného stacionára, v Dome Charitas Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši, rozhodli privítali vzácnych hostí. Nešlo však o žiadnu významnú osobnosť, ale o psíkov menom Rocky a Tysom. Každý mal možnosť si psíkov pohladkať a obdarovať ich odmenou v podobe granulky.

Budovanie dôveryTýmito stretnutiami budujeme dôveru a lepšie vzájomné vzťahy medzi človekom a psom, nakoľko väčšina našich klientov svojho vlastného psíka nevlastní. Buď im to nedovoľuje ich zdravotný hendikep, alebo nie každý má vytvorené na starostlivosť o zvieratko doma vhodné podmienky. Aj keď stále hovoríme o dospelých klientoch nášho zariadenia, v každom z nich sa prejavuje stále detská radosť.

Je to tá najkrajšia odmena za našu dobre odvedenú prácu.

Mgr. Jana Trnovská, riaditeľka zariadenia, DS Liptovnský Mikuláš

Galéria