Aktuality

Čo máme nové?

Nadácia Agrofert

pridal: SpKCH | dátum: 1. decembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

V rámci programu „Podpora osôb s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím“ Nadácia Agrofert darovala pre žiakov Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ulici č. 11 v Spišskej Novej Vsi účelovo viazanú peňažnú čiastku. Informačný leták si môžete stiahnuť TU alebo prečítať nižšie. 


 

slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 836 05 Bratislava

V rámci programu „Podpora osôb s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím“

Nadácia Agrofert darovala pre žiakov Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ulici č. 11 v Spišskej Novej Vsi účelovo viazanú peňažnú čiastku vo výške 6 000,- EUR na :

– krytie mzdových nákladov súviacich so zamestnaním asistenta učiteľa pre žiakov s postihnutím,

– zakúpenie edukačných pomôcok pre vyučovanie predmetov fyzika, chémia a biológia v triedach špeciálnej základnej školy, praktickej školy, ale aj v triede pre žiakov s autizmom,

– zakúpenie rehabilitačných pomôcok – nastaviteľnej

Za dar vyslovujeme úprimné poďakovanie!

Žiaci a zamestnanci Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho


 

Galéria