Kategória

Ponuka na dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci na pomoc v krízovom stredisku Dom Charitas Sv. Kláry – Liptovský Mikuláš

Tráviť čas s klientom v rozhovore, spoločné prechádzky, výlety, voľnočasové aktivity pre deti, pomoc […]

Dobrovoľníci na aktivity v dennom stacionári – Údol

Hľadáme šikovných hand-made dobrovoľníkov. Máš chuť učiť našich klientov nové tvorivé činnosti […]

Dobrovoľníci na úpravu okolia Domu charitas BL. Zdenky Schellingovej v Námestove

Hľadajú sa dobrovoľníci , ktorí sú ochotní darovať časť svojho voľného času […]