Aktuality

Čo máme nové?

Za uplynulých 10 rokov sme sa v Žaškove postarali o 67 prijímateľov

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 2. februára 2024 | kategória: Aktuálne správy

V januári sme v dennom stacionári sv. Kamila oslávili 10. výročie založenia. Pri tejto milej príležitosti sme pre našich prijímateľov, zamestnancov aj hostí pripravili posedenie. O program sa nám postarali miestni seniori, ktorí nám zahrali a zaspievali a veľmi nás tým potešili.
Medzi pozvanými hosťami boli starostovia a starostky okolitých obcí, ako aj súčasní i bývalí zamestnanci, ktorí stáli pri zrode nášho denného stacionára.
Od roku 2014 sme v ňom poskytli službu 67 klientom.
Chceme sa aj touto cestou všetkým z úprimného srdca poďakovať za mnohoročnú spoluprácu a podporu, vďaka ktorej môžeme pomáhať a slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú.