Aktuality

Čo máme nové?

Istanbulský dohovor – medzinárodná diskusia

pridal: SpKCH | dátum: 26. apríla 2018 | kategória: Aktuálne správy

V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista veľkňaza sa uskutočnila v dňoch 19.-20.4.2018 Medzinárodná panelová diskusia o Istanbulskom dohovore a gender ideológii (International Panel Discussion about Istanbul Convention and Gender Ideolog – IPDICGI). IPDICGI sa zúčastnili viacerí účastníci z Čiech, Rakúska, Poľska a Litvy. Stretnutia sa zúčastnili a účastníkov IPDICGI osobne pozdravili významné slovenské cirkevné autority, otec arcibiskup Ján Babjak a otec biskup Štefan Sečka. Účastníci sa vo vzájomnej diskusii informovali o situácii v jednotlivých krajinách ako aj o právnych a politických možnostiach jednotlivých krajín vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru.

Gender ideológia


Poľský novinár Tomasz Terlikowski upozornil, že gender ideológia má aj svoje obete a opísal svoju vlastnú skúsenosť so súdnym konaním voči svojej osobe. Piotr Uściński, poslanec poľského Sejmu, predseda Parlamentnej skupiny pre prorodinnú politiku a kultúr, člen Parlamentnej komisie pre sociálne veci a rodinu, upriamil svoju pozornosť na nevyhnutnosť podpory rodiny ako jediného funkčného modelu, ktorý si zaslúži ochranu a medzinárodnú pozornosť.

Právnik a pedagóg Ramūnas Aušrotas, zástupca litovských prorodinných organizácií vo svojom vystúpení kládol dôraz na vedecký výskum a rozširovanie vedeckých poznatkov o téme gender. Poukázal na to, že v Litve nie je potrebné prijať Istanbulský dohovor, pretože neprináša okrem genderu nič podstatné, čo by mala Litva do svojho právneho poriadku aplikovať. Oboznámil účastníkov diskusie o deklarácii väčšiny členov litovského parlamentu, v ktorej odmietli ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

Gerhard Knietzl z Rakúska informoval o hlbokých kultúrnych zmenách v Rakúsku a o problémoch, ktoré so sebou gender priniesol a upozornil na významnú mieru straty slobody a zmyslu pre rodinu.

Zástupcovia z Čiech upozornili, že v Čechách zatiaľ neprebehla k téme genderu žiadna hlbšia odborná a spoločenská diskusia.

Účastníci zo Slovenska Anton Chromík, Erik Zbiňovský a Marian Kuffa informovali vo svojich príspevkoch o situácii na Slovensku a o akciách Zastavme zlo z Istanbulu, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú v slovenských mestách. Do formovania diskusie sa aktívne zapojili viaceré slovenské autority z oblasti pomoci deťom a bioetiky, ako je napr. prof. Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar, prof. Eva Grey z Vysokej školy sv. Alžbety, Renáta Ocílková a mnohí ďalší.

Na záver prijali účastníci IPDICGI deklaráciu, v ktorej odmietli Istanbulský dohovor a rodovú ideológiu.