Aktuality

Čo máme nové?

Ikona Kráľovnej Františkánskej rodiny v našom Dome Charitas

pridal: SpKCH | dátum: 16. októbra 2019 | kategória: Aktuálne správy

Putovný obraz


Začiatkom mesiaca putoval po Orave obraz ikony Kráľovnej Františkánskej rodiny. Ikona je svetlo, ktoré svieti v tme, je prítomnosťou Boha, ktorý prebýva medzi nami. Patrí k typom ikony Matky Božieho milosrdenstva, vyjadruje osobitný vzťah lásky medzi Matkou a Synom s dôrazom na ľudskosť.

V našom dome sme ju privítali podvečer prvej stredy v mesiaci október v sprievode miestnych členov svetského rádu františkánov. V priestoroch našej kaplnky sa vytvorilo modlitbové  spoločenstvo, uctili sme si ikonu, oboznámili sa so symbolmi na obraze, s relikviami troch svätcov s. Kláry, sv. Františka z Assisi a sv. Alžbety Durínskej. Spoločne sa modlili františkánsky ruženec, ktorý pozostáva zo siedmich desiatok ruženca, na počesť siedmich radostí Panny Márie. Do druhého dňa sme čerpali posilu a svetlo z prítomnosti ikony. Svätou omšou sme ju dôstojne vyprevadili na ďalšiu púť, ktorá sa koná po celej Európe.

Mgr. Anna Parcová 
riaditeľka Domu Charitas Sv. Františka z Assisi