Aktuality

Čo máme nové?

Deň detí z domu Charitas sv. Jozefa

pridal: SpKCH | dátum: 13. júna 2018 | kategória: Aktuálne správy

Jazda na koniDátum 1. Jún patrí tradične tým najmladším členom našej spoločnosti – deťom. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a detský smiech, takto možno stručne charakterizovať deň detí z domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

Naše detičky zo zariadenia núdzového bývania a detského domova strávili tento pre nich výnimočný deň v spoločností koní. Práve kone majú úžasnú schopnosť zahojiť ranenú dušu, upokojujú emócie a pozitívne posilňujú charakter. Podľa psychológov dochádza pri kontakte dieťaťa s koňom k pozitívnemu vývinu a kreovaniu osobnosti.

Ďakujeme jazdeckému areálu obce Markušovce, že nám sprístupnili ich areál a naučili naše detičky jazdiť na týchto krásavcov.