Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok 2018

pridal: SpKCH | dátum: 1. júna 2018 | kategória: Aktuálne správy

Slovenská katolícka charita, Bratislava

Slovenská katolícka charita dnes spúšťa tradičnú zbierku školských pomôcok už 9. ročník. Minulý rok sa podarilo vyzbierať viac ako 13 000 kusov školských pomôcok. Tento rok sa do zbierky zapoja aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18.

„Medzinárodný deň detí spája Slovenská katolícka charita už 9. rok so štartom celoslovenskej zbierky školských pomôcok. Tá pomôže rodinám zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domov na Slovensku. Keďže jedným z našich cieľov je uľahčovať prístup detí ku vzdelaniu, táto aktivita je konkrétnym pozvaním pomôcť svojim nadbytkom, ktorý je pre iných prostriedkom k jednoduchšiemu štúdiu,“ hovorí PR manažérka Slovenskej katolíckej charity Sylvia Hamadejová.

Nepoužité, no stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40-tich zberných miest na Slovensku, v rámci spišskej diecézy máme tento rok 8 aktívnych zberných miest (ich zoznam nájdete nižšie). Výber adresátov pomoci je ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch ide o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Zbierka trvá do 31. augusta 2018.

Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18. „Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa nemalo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť. Verím, že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

Keďže zbierka je jednou z mnohých aktivít Slovenskej katolíckej charity ale aj Spišskej katolíckej charity, verejnosť sa bude môcť dozvedieť o ich širokej škále počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna 2018). Touto iniciatívou chce Charita pozvať Slovákov do dialógu s ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku núdznym na perifériách. Viac na našom webe www.caritas.sk