Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok 2017

pridal: SpKCH | dátum: 18. septembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Od začiatku júna až do septembra prebiehala na celom území Slovenska „Zbierka školských pomôcok“, ktorú už 8. rok organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami. Pravdaže aj my sme sa zapojili a prispeli sme svojími aktivitami ku zbierke. V rámci našej Spišskej katolíckej charity sme vytvorili  7 zberných miest. Darcovia  mohli touto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

Koniec prázdnin a začiatok nového školského roka je pre rodiny dosť náročný, a nie len po finančnej stránke, od rodičov sa vyžaduje aj nemalé množstvo energie a času venovaný deťom.  Aj preto, sme sa rozhodli zapojiť sa tak ako každý rok do zbierky, ktorej cieľom je pomôcť sociálne slabším rodinám a deťom z charitných detských domovov pripraviť sa na nový školský rok.

Vyzbierali smePočas zbierky sa nám podarilo vyzbierať aj množstvo nových vecí alebo už používaných, no stále funkčných školských pomôcok. Spoločne sa vyzbieralo viac ako 2 140 kusov školských pomôcok. Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili farbičky, ktorých bolo 924 ks, perá 241 ks a zošity v počte 229, ale aj mnoho iných potrebných pomôcok. Z nových školských tašiek sa vďaka štedrosti našich darcov môže tešiť 27 detí a rozdali sme aj 29 peračníkov. Okrem tradičných školských pomôcok sa medzi darovanými pomôckami tento rok našli aj školské prezuvky a desiatové boxy.

Úspešnosti zbierky prispel aj Klub Mladých Spišská Nová Ves a mnoho individuálnych darcov.

“Prežila som niečo veľmi  príjemné a nezabudnuteľné, hodné úcty k tejto zbierke. Manželia v stredných rokoch pocítili potrebu pomôcť oslovil ich náš projet zbierky. Dohodli sme si u nás stretnutie a spoločne priniesli  plne vybavenú školskú tašku pre školáka s požiadavkou odovzdať ju jednému žiakovi, ktorý to potrebuje. Cítili túto kresťanskú potrebu pomoci a veľmi sa im tento spôsob  pomoci páčil, oceňovali našu aktivitu a vynaliezavosť, ktorá pomôže v správny prospech veci.” hovorí Mgr. Anna Parcová, riaditeľka Domu Charitas sv. Františka z Assisi.

Vyzbierané pomôcky boli rozdistribuované do konkrétnych rodín, detských domovov, ako aj krízových centier v blízkosti zberných miest. Ak sa niektoré pomôcky v danom odbernom mieste „zvyšili“ poslali sme ich do iného zariadenia, kde na ne detičky čakali. Výber rodín alebo detičiek, ktorým sme pomôcky darovali bol robený prostredníctvom našich pracovníkov, ktorí sú s rodinami v kontakte a dobre poznajú situáciu v akej sa momentálne nachádzajú. V mnohých prípadoch sa jednalo o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom, snažili sme sa uspokojiť aj tých, ktorí nás sami oslovili, že takúto pomoc potrebujú.

„Rozhodli sme sa pomôcť a školské pomôcky darovať rodine, kde matka je v hmotnej núdzi, samoživiteľka iedmych detí. Všetky detičky sú už školopovinné a darované pomôcky im urobili obrovskú radosť. Príbeh tejto rodiny nás oslovil, keďže vieme, že otec detí s rodinou nežije, našiel si inú partnerku a od svojích detí a manželky sa odsťahoval. Matka s deťmi musela odísť z nájomného bytu, nakoľko sama nemala na nájomné. Boli nútení odísť a presťahovať sa k matkiným rodičom do dvojizbového bytu, kde momentálne nažíva 10 ľudí. Radosť v očiach detí pri darovaní pomôcok bol neopísateľný.“ hovorí Bc. Daniela Baníková – Baštigálová, poverená riadením ADS Charitas Ružomberok.

Počas zbierky sa ukázalo, že ľudia majú otvorené srdcia. Darcovia nám s radosťou a ochotou prispievali, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Sme radi, že vďaka darom môžeme pomôcť deťom, ktorých rodičia nemajú dostatok finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie školských pomôcok pre svoje deti.

Všetkým Vám úprimne ďakujeme.

Spišská katolícka charita

Galéria

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 2017

Spišská katolícka charita
Spolu za SpKCH
ŠKOLSKÉ POMOCKYPOČET
Školská TAŠKA26
PERAČNÍK28
INÉ22
INÉ11
ZOŠIT229
CERUZKA158
PERÁ241
FARBIČKY675
OBAL na zošity24
LEPIDLO4
KRUŽIDLO9
STRÚHADLO16
DOSKY školské18
PRAVÍTKO61
NOŽNICE2
UHLOMER10
GUMA12
INÉ21
FIXKY198
FARBIČKY / FARBY (voskové, vodové)249
PLASTELINA2
ŠTETEC11
FAREBNÝ PAPIER17
VÝKRESY50
Rozvrh hodín21
Prezúvky č.331
omaľovanky8
kalkulačka1
zelený šanón2
lepiaca páska2
poznámkové bločky9
korektor1
vrecúško1
desiatová dóza3
termoska1
plne vybavená taška pre prváka nová1