Zbierka školských pomôcok 2017

Zbierka školských pomôcok 2017
18. septembra 2017 SpKCH
IMG_022 zbierka pomocok 2017 sumar

Od začiatku júna až do septembra prebiehala na celom území Slovenska „Zbierka školských pomôcok“, ktorú už 8. rok organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami. Pravdaže aj my sme sa zapojili a prispeli sme svojími aktivitami ku zbierke. V rámci našej Spišskej katolíckej charity sme vytvorili  7 zberných miest. Darcovia  mohli touto formou podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

 

Koniec prázdnin a začiatok nového školského roka je pre rodiny dosť náročný, a nie len po finančnej stránke, od rodičov sa vyžaduje aj nemalé množstvo energie a času venovaný deťom.  Aj preto, sme sa rozhodli zapojiť sa tak ako každý rok do zbierky, ktorej cieľom je pomôcť sociálne slabším rodinám a deťom z charitných detských domovov pripraviť sa na nový školský rok.

 

Počas zbierky sa nám podarilo vyzbierať aj množstvo nových vecí alebo už používaných, no stále funkčných školských pomôcok. Spoločne sa vyzbieralo viac ako 2 140 kusov školských pomôcok. Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili farbičky, ktorých bolo 924 ks, perá 241 ks a zošity v počte 229, ale aj mnoho iných potrebných pomôcok. Z nových školských tašiek sa vďaka štedrosti našich darcov môže tešiť 27 detí a rozdali sme aj 29 peračníkov. Okrem tradičných školských pomôcok sa medzi darovanými pomôckami tento rok našli aj školské prezuvky a desiatové boxy.

Úspešnosti zbierky prispel aj Klub Mladých Spišská Nová Ves a mnoho individuálnych darcov.

IMG_03

“Prežila som niečo veľmi  príjemné a nezabudnuteľné, hodné úcty k tejto zbierke. Manželia v stredných rokoch pocítili potrebu pomôcť oslovil ich náš projet zbierky. Dohodli sme si u nás stretnutie a spoločne priniesli  plne vybavenú školskú tašku pre školáka s požiadavkou odovzdať ju jednému žiakovi, ktorý to potrebuje. Cítili túto kresťanskú potrebu pomoci a veľmi sa im tento spôsob  pomoci páčil, oceňovali našu aktivitu a vynaliezavosť, ktorá pomôže v správny prospech veci.” hovorí Mgr. Anna Parcová, riaditeľka Domu Charitas sv. Františka z Assisi.

 

Vyzbierané pomôcky boli rozdistribuované do konkrétnych rodín, detských domovov, ako aj krízových centier v blízkosti zberných miest. Ak sa niektoré pomôcky v danom odbernom mieste „zvyšili“ poslali sme ich do iného zariadenia, kde na ne detičky čakali. Výber rodín alebo detičiek, ktorým sme pomôcky darovali bol robený prostredníctvom našich pracovníkov, ktorí sú s rodinami v kontakte a dobre poznajú situáciu v akej sa momentálne nachádzajú. V mnohých prípadoch sa jednalo o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom, snažili sme sa uspokojiť aj tých, ktorí nás sami oslovili, že takúto pomoc potrebujú.

IMG_020 zbierka pomocok 2017 sumar

„Rozhodli sme sa pomôcť a školské pomôcky darovať rodine, kde matka je v hmotnej núdzi, samoživiteľka iedmych detí. Všetky detičky sú už školopovinné a darované pomôcky im urobili obrovskú radosť. Príbeh tejto rodiny nás oslovil, keďže vieme, že otec detí s rodinou nežije, našiel si inú partnerku a od svojích detí a manželky sa odsťahoval. Matka s deťmi musela odísť z nájomného bytu, nakoľko sama nemala na nájomné. Boli nútení odísť a presťahovať sa k matkiným rodičom do dvojizbového bytu, kde momentálne nažíva 10 ľudí. Radosť v očiach detí pri darovaní pomôcok bol neopísateľný.“ hovorí Bc. Daniela Baníková – Baštigálová, poverená riadením ADS Charitas Ružomberok.

 

Počas zbierky sa ukázalo, že ľudia majú otvorené srdcia. Darcovia nám s radosťou a ochotou prispievali, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Sme radi, že vďaka darom môžeme pomôcť deťom, ktorých rodičia nemajú dostatok finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie školských pomôcok pre svoje deti.

Všetkým Vám úprimne ďakujeme.

Spišská katolícka charita

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 2017
Spišská katolícka charita
Spolu za SpKCH
ŠKOLSKÉ POMOCKY POČET
Školská TAŠKA 26
PERAČNÍK 28
INÉ 22
  11
ZOŠIT 229
CERUZKA 158
PERÁ 241
FARBIČKY 675
OBAL na zošity 24
LEPIDLO 4
KRUŽIDLO 9
STRÚHADLO 16
DOSKY školské 18
PRAVÍTKO 61
NOŽNICE 2
UHLOMER 10
GUMA 12
INÉ 21
FIXKY 198
FARBIČKY / FARBY (voskové, vodové) 249
PLASTELINA 2
ŠTETEC 11
FAREBNÝ PAPIER 17
VÝKRESY 50
Rozvrh hodín 21
Prezúvky č.33 1
omaľovanky 8
kalkulačka 1
zelený šanón 2
lepiaca páska 2
poznámkové bločky 9
korektor 1
vrecúško 1
desiatová dóza 3
termoska 1
plne vybavená taška pre prváka nová 1
IMG_01 zbierka pomocok 2017 sumar
IMG_02 zbierka pomocok 2017 sumar
IMG_021 zbierka pomocok 2017 sumar