Aktuality

Čo máme nové?

Zaži “nebo” doma!

pridal: SpKCH | dátum: 21. mája 2020 | kategória: Aktuálne správy

Milí priatelia Spišskej katolíckej charity! Dnes si v Cirkvi pripomíname Nanebovzatie Pána. Možno každý z nás preto aj viac upiera svoj zrak na Nebo. Dnes vám preto prinášame 3 tipy, ako zažiť trochu “neba” aj u vás doma.

1.

Mnohí núdzni, o ktorých sa v Spišskej katolíckej charite staráme bojujú každý deň o svoj život. Či už sú to pacienti v hospici, seniori v domovoch sociálnych služieb, či dokonca aj deti v našom detskom domove, ktoré majú mnohé ťažké zdravotné problémy. Napriek tomu by ste na mnohých týchto tvárach našli mnoho radosti a pokoja.

Skúsme si teda počas tohto dňa vziať príklad z týchto našich hrdinov, ktorí dokážu v pokoji a opravdivej radosti kráčať každý deň.

2.

Najkrajšie chvíle sú prežité v kruhu tých, ktorí sa majú radi. Aj naši seniori v denných stacionároch sú preto veľmi vďační, že vďaka nim  dokážu prežívať spoločenstvo, kde sa cítia prijatí. Kvôli pandémii koronavírusu však mnohí starkí prežívajú smútok zo samoty. Spoločne prežitý čas v stacionári v týchto dňoch preto vymenili za čas v izolácii v mieste svojho domova.

Ak viete o niekom starkom vo vašom okolí, otvorte svoje srdce a dovoľte mu zažiť kúsok neba. A možno len úplne postačí jednoduché “Ako sa vám darí”?

3.

Dnešný sviatok je v Cirkvi zároveň považovaný za prikázaný. Skúsme teda odložiť všetku prácu, ktorú nie je nevyhnutné urobiť a doprajme si trochu oddychu. Vypnime sociálne siete, zoberme rodinku von do prírody a pozrime sa na nádherné nebo, kde si dnes pripomíname Ježišove nanebovstúpenie.

Doprajme aj svojej rodinke kúsok neba, počúvajme sa navzájom a nezabúdajme si prejaviť lásku aj novými spôsobmi. 

Požehnaný deň Nanebovstúpenia vám praje Spišská katolícka charita.