Aktuality

Čo máme nové?

Zasvätení na charite

pridal: SpKCH | dátum: 2. februára 2021 | kategória: Aktuálne správy

Vedeli ste, že dnes je deň zasväteného života? A my sme veľmi vďační, že aj v našich zariadeniach Spišskej katolíckej charity pôsobí viacero kňazov a rehoľných sestier. O jednom z nich si budete môcť prečítať aj v najbližšom vydaní Katolíckych Novín – č. 6. Dnes vám prinášame aspoň krátky úryvok.
Jedným z kňazov, ktoré pôsobia v Spišskej katolíckej charite je aj duchovný otec Dušan Galica, ktorý je riaditeľom Domu charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí. Toto zariadenie je okrem iného výnimočné aj tým, že je oporou pri starobe aj kňazom na dôchodku.

Ako vnímate svoju pastoráciu v prostredí Domu charitas, ktorý prevádzkuje Spišská katolícka charita? Vnímam ju ako veľmi potrebnú. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú prežiť jeseň svojho života, túžia po Kristovi, sviatostiach a duchovnom spoločenstve. V prijímaní sviatostí nás percentuálne môže predbehnúť iba kňazský seminár a rehoľné spoločenstvo. Samozrejme s výnimkou pomazania nemocných – v tom vedieme. Takže táto služba je tu potrebná. Ešte viac získala na dôležitosti v čase pandémie, keď k nám nemôžu chodiť ľudia, teda ani kňazi, z vonka.

Prečo je podľa vás potrebné, aby sa zasvätené osoby popri iných službách venovali aj charite? Učiť, posväcovať a slúžiť je základ pre poslanie kňaza. Nedá sa z nich vyberať, alebo nejakú odignorovať. Podobne ako viera, nádej a láska. Alebo almužna, pôst a modlitba.

 

V Spišskej katolíckej charite pôsobia okrem kňazov, aj mnohé rehoľné sestry.  Jednou z nich je aj sestra M. Rafaela Hančikovská (SDR) z kongregácie sestrier Božského Vykupiteľa, ktorá pracuje pre ADOS Levoča.

Čo vám táto služba dáva? Je niečo, čo vás táto práca/služba naučila? Služba chorým ma predovšetkým naučila veľkej pokore a vnímavosti potrieb chorého, ktoré sú rozličné a keď ich rozpoznáte, dokážete chorému a ich príbuzným veľmi pomôcť.

Ako by ste chceli povzbudiť mladých, ktorí túžia po zasvätenom živote, ale majú z toho strach? Prečo sa nebáť vykročiť? Poďte a uvidíte. Skutočný zážitok vykročiť, vidieť a zážitok lásku Boha je hnacou silou sa rozhodnúť žiť pre Neho samého a tak slúžiť Jemu v iných. Tak čo, ešte stále váhaš?

Celé rozhovory si budete môcť prečítať v Katolíckych Novinách č. 6.

O duchovnú formáciu zamestnancov, ale aj o našich klientov sa v Spišskej katolíckej charite stará duchovný otec Vladislav Saniga. Rozhovor o tom, aká bola jeho cesta duchovného povolania, či ako prežíva svoje kňazské poslanie v službách charity si budete môcť vypočuť vo vysielaní rádia Lumen v utorok 2. februára v relácii Lumenáda v čase od 9:15-9:45.