Aktuality

Čo máme nové?

Začíname veľkonočné trojdnie

pridal: SpKCH | dátum: 9. apríla 2020 | kategória: Aktuálne správy

Ako pomôcť počas sviatkov?


Milí priatelia Spišskej katolíckej charity! V dnešný deň vám chceme všetkým popriať požehnaný začiatok veľkonočných sviatkov! Tento rok však budú pre nás všetkých omnoho iné.

 

Zaujímajme sa o seba

Väčšina z nás prežije tieto dni vo svojich domácnostiach, bez spoločného slávenia v našich kostoloch. Nebojme sa však tvoriť spoločenstvo aj s tými, ktorí sú okolo nás. Zavolajme našim blízkym, ktorých počas tieto dní nemôžeme navštíviť.

Uskutočnime videohovor so starkými a opýtajme sa ich, ako sa majú a či niečo nepotrebujú. Mnohí naši zamestnanci majú počas uplynulých dní skúsenosť, že mnohí seniori sú kvôli pandémii veľmi ustráchaní. Pomôžme im našim záujmom a telefonátom zmierniť ich nepokoj.

Prajeme vám, nech aj uprostred tejto novej situácie a príprav na Veľkú noc nezabudneme myslieť aj na tých, ktorí sú sami a potrebujú možno len naše vypočutie.