Aktuality

Čo máme nové?

Vyhlásenie Medzinárodnej charity

pridal: SpKCH | dátum: 22. apríla 2020 | kategória: Aktuálne správy

"Neprerušujte a neredukujte medzinárodnú pomoc kvôli koronavírusovej pandémii..."

…apeluje na vlády Caritas Internationalis. Ako konštatuje vo vyhlásení publikovanom na oficiálnej stránke tejto zastrešujúcej organizácie 165 katolíckych charít jej generálny sekretár Aloysius John, súčasná kríza zasahuje predovšetkým krajiny západného sveta.

Globálna solidarita

Neznamená to však, že môžeme strácať zo zreteľa južnú pologuľu, ktorá potrebuje globálnu solidaritu. Hoci tieto krajiny neboli zatiaľ citeľne zasiahnuté, rozvinutie pandémie v krajinách tretieho sveta by spôsobilo katastrofickejšie scenáre než na západe, kvôli slabo rozvinutému zdravotníctvu a hospodárstvu, pripomína vyhlásenie.

Aktivity národných sekcií

Caritas Internationalis poukazuje na aktivity jednotlivých národných sekcií, ktoré sa hneď zhostili všetkých preventívnych opatrení, od senzibilizácie obyvateľstva po prinášanie praktickej pomoci. Napríklad venezuelská charita napriek finančným ťažkostiam poskytla najzraniteľnejším vrstvám hygienické potreby, ale ponúka aj duchovnú a sociálnu podporu rodinám a starým ľuďom. Libanonská charita napríklad pokračuje v poskytovaní základnej potravinovej a zdravotnej starostlivosti za dodržania rigoróznych preventívnych smerníc.

Situácia na Blízkom východe

V súvislosti so situáciou na Blízkom východe Caritas Internationalis chce "upozorniť na ťažký dopad, ktorý ekonomické sankcie a reštrikcie stanovené medzinárodnou komunitou môžu mať ako na zdravotníctvo, tak na sociálny sektor" tejto oblasti. Tieto opatrenia totiž "blokujú prístup k lekárskym fondom, materiálom a výbave, ktoré by dovolili zaistenie lekárskej starostlivosti ľuďom zasiahnutým ochorením a prispeli by k zaisteniu prežitia miestneho obyvateľstva".

Pozornosť voči migrantom

Charitatívne organizácie vyzývajú aj k pozornosti voči migrantom, utečencom a žiadateľom o azyl, ktorí vzhľadom na svoje životné podmienky patria k vrstvám najviac vystaveným nákaze. Caritas Internationalis preto apeluje na štátne orgány, aby zabezpečili všetkým "prístup k základným službám, bez ohľadu na právny status". Pripájajú sa tak k výzve Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý vyzval svetových lídrov, aby "neblokovali právo na vstup do iných krajín s cieľom žiadať o azyl a nenútili ľudí k návratu do nebezpečných situácií".

Ekonomický dopad pandémie

Vyhlásenie Medzinárodnej charity si všíma aj ekonomický dopad pandémie, najmä na nelegálne zamestnávaných ľudí, ktorí často kvôli obmedzeniu pohybu prišli o jediný zdroj obživy. Caritas preto vyzýva vlády, aby "nevylučovali žiadneho pracujúceho z garancii sociálnej ochrany a prijali opatrenia, ktoré by pomohli skoncovať s ilegálnou prácou".

Čas zastaviť vojny

Na záver Aloysius John poukazuje ešte na ďalší apsekt pandémie, ktorý by mal viesť západnú civlizáciu k zamysleniu: "Strach zo smrti rozpútaný Covidom-19 a všetko to, čo robíme pre záchranu ľudských životov, by nás mal viesť k upusteniu od vraždenia vo vojnách a násilia. Je to významný aspekt, ktorý by sme mali pestovať," dodáva generálny sekretár Medzinárodnej charity - pretože teraz, keď všetci vedia, čo znamená žiť v strachu zo smrti alebo straty niekoho blízkeho, prišiel čas zastaviť vojny a konflikty."

ZDROJ ČLÁNKU: TU