Aktuality

Čo máme nové?

Veľtrh sociálnych aktivít

pridal: SpKCH | dátum: 24. marca 2019 | kategória: Aktuálne správy

Okolo nás žije mnoho neviditeľných dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s obchodným centrom Fórum v Poprade zorganizovalo pre verejnosť  “Veľtrh sociálnych aktivít”, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23. marca 2019. Veľtrh hostil spolu dvanásť pomáhajúcich mimovládnych organizácií a profesionálnych zariadení.

Vízia veľtrhu


Cieľom veľtrhu bolo osloviť verejnosť na Slovensku a urobiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných alebo iných problémoch a sú odkázaní na pomoc a podporu iných. “Považujeme za potrebné hovoriť na Slovensku o chudobe konštruktívne a konkrétne. Chceme ukázať prácu mnohých organizácií a prejaviť im aj na verejnosti úctu a vďačnosť. Súčasne návštevníci veľtrhu budú mať možnosť zoznámiť sa s viacerými podpornými iniciatívami a zariadeniami a tak v prípade potreby poradiť iným, či nakoniec aj sebe”, vysvetľuje motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia, Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií a rodák z Popradu.

Prezentovali sa rôzne inštitúcie a občianske združenia


Na veľtrhu sa prezentovali inštitúcie a občianske združenia: Spišská katolícka charita, Ranč Emanuel, Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, Agentúra domácej starostlivosti Charitas Poprad, Dom Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku, Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho zo Spišskej Novej Vsi, Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, OZ Konkordia z Levoče, Dom na polceste – stredisko evanjelickej mládeže z Veľkého Slavkova, Gréckokatolícka rómska misia z Čičavy, Centrum pre deti a rodiny – Dom Charitas sv. Kláry z Liptovského Mikuláša, Oáza – nádej pre nový život z Košíc a tiež Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad, ktoré okrem iného môže poradiť a pomôcť nezamestnaným.

Pracovníci a dobrovoľníci uvedených organizácií vás s radosťou oboznámili so službou tým, ktorí sa o seba nemôžu alebo nevedia postarať – s prácou s deťmi z detských domovov, v rómskych komunitách, s ľuďmi bez domova či starostlivosťou o viacnásobne handicapované deti. Ďalší ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, skvalitňujú život zdravotne hendikepovaných, starajú sa o starých, sú nablízku osamelým, venujú sa sociálnemu poradenstvu a rozvoju dobrovoľníctva alebo jednoducho vytvárajú efektívne podporné skupiny.

Ďalší Veľtrh sociálnych aktivít sa uskutoční 18. mája v Prešove, v obchodnom centre EPERIA a na jeseň aj v iných mestách. Viac o priebehu tohoto skvelého podujatia sa dozviete v článku V Poprade sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívy

Ľudskosť nás robí ľuďmi!

Galéria

Reportáž