Aktuality

Čo máme nové?

Veľtrh sociálnych aktivít v Prešove

pridal: SpKCH | dátum: 20. mája 2019 | kategória: Aktuálne správy

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v spolupráci s obchodným centrom EPERIA v Prešove pripravilo pre verejnosť Veľtrh sociálnych aktivít, na ktorom sa predstavila dvadsiatka pomáhajúcich mimovládnych organizácií a profesionálnych zariadení. Veľtrh sa uskutočnil v sobotu 18. mája 2019. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov.

Dobrodinci okolo nás


Okolo nás žije mnoho dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Spoločnosť ich pritom často nevidí alebo prehliada. Cieľom veľtrhu je preto osloviť verejnosť na Slovensku a urobiť ju vnímavejšou voči ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných alebo iných problémoch a sú odkázaní na pomoc druhých. „Považujeme za potrebné hovoriť na Slovensku o chudobe otvorene, ale konštruktívne. Chceme ukázať prácu mnohých organizácií a verejne im prejaviť úctu a vďačnosť. Návštevníci veľtrhu budú mať možnosť zoznámiť sa s podpornými iniciatívami a zariadeniami, a tak v prípade potreby poradiť a pomôcť iným, či nakoniec aj sebe,” vysvetľuje motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia, predseda Fóra kresťanských inštitúcií, Tomáš Kuzár.

„Východ Slovenska je v mnohých ohľadoch výnimočný a prejavuje svoju silnú dynamiku. Je tu, žiaľ, viac sociálnej biedy a, vďaka Bohu, súčasne aj viac obetavej ochoty pomôcť,“ konštatoval hlavný organizátor podujatia, podpredseda FKI, Pavol Kossey. Zároveň vyjadril potešenie, že sa podarilo v centre Šariša takéto osobité podujatie zorganizovať. Podľa jeho slov práve ľudskosť robí ľudí ľuďmi.

V Prešove sa predstavila pestrá paleta inštitúcií:


Gréckokatolícka charita Prešov a jej iniciatívy v prospech ľudí bez domova, Spišská katolícka charita a jej Agentúra domácej starostlivosti a Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul, Arcidiecézna charita Košice a jej Charitný dom sv. Alžbety, zariadenia PSK – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom” a CSS Clementia Ličartovce, Gréckokatolícka rómska misia, Dom sv. Kozmu a Damiána (Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie), Ranč Emanuel, MyMamy, o.z., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Relevant n.o., Občianske združenie Jarovnice, OZ Tobiáš, OZ Barlička a taktiež Mestský úrad v Prešove – odbor sociálnych služieb.

Pracovníci a dobrovoľníci jednotlivých organizácií oboznámili návštevníkov so službami, ktoré ponúkajú. Ide o široké spektrum sociálnych, poradenských, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb. Účastníci podujatia sa dozvedeli napr. o domácej ošetrovateľskej starostlivosti (pre prepustených z hospitalizácie, dlhodobo chorých a zomierajúcich); o denných stacionároch pre seniorov, či zdravotne znevýhodnených; o možnostiach ubytovania pre ľudí bez domova a o pouličnom mesačníku Cesta; o pomoci týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi; o domove na polceste pre mladých; o rôznorodej práce s Rómami; o práci s deťmi z detských domovov; o starostlivosti o viacnásobne handicapované deti; o rôznych iniciatívach ako môžu mladí tráviť voľný čas; o klube alkoholikov hľadajúcich abstinenciu; o sklade solidarity; či o perspektíve rozvoja farských charít.

Galéria