Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočná šibačka

pridal: SpKCH | dátum: 21. apríla 2019 | kategória: Aktuálne správy

Každoročná tradícia


Veľkonočnej šibačke sa naše dievčence nevyhli ani tento rok. V dennom stacionári, Dome Charitas Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši, nás opäť chlapci prekvapili rôznymi vôňami, vynšovačkami a vlastnoručne zapletenými korbáčmi.

Dievčatá si pripravili sladkú odmenu a mašle rôznych žiarivých farieb Nechýbala zábava, smiech a radosť z krásneho, spoločne stráveného dňa. Poďakovanie patrí rodičom, ale aj skvelému kolektívu opatrovateliek, ktorí spoločnými silami zabezpečili všetko potrebné k poriadnej šibačke. Všetkým zúčastneným ďakujem za skvelú atmosféru a energiu.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám prajú klienti a  kolektív denného stacionára DCHBP v Liptovskom Mikuláši.

Riaditeľka zariadenia Mgr. Jana Trnovská.

Galéria