Aktuality

Čo máme nové?

Vedeli ste, že robíme Kurzy opatrovania?

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 29. novembra 2023 | kategória: Blog

Kurz opatrovania vám ponúka jedinečnú príležitosť získania kvalifikácie pohodlne, z vlastného domova. Bezkonkurenčnou cenou 150,- € sme najlacnejšou voľbou na trhu. Absolventi nášho kurzu nadobudnú schopnosti potrebné pre opatrovateľskú starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, ako aj v domácnostiach na Slovensku i v zahraničí.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a umožňuje kombinované vzdelávanie formou dištančného štúdia s konzultáciami lektorov, poskytujúc vám flexibilitu a pohodlie.

O tom, ako sa na kurz prihlásiť, ako prebieha výučba či skúšky, kde sa následne uplatníte aj na ďalšie otázky odpovedala koordinátorka Kurzu opatrovania, Janka Benická.

Pre koho je kurz určený?

Vzdelávací program Kurz opatrovania je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách. Jedinou podmienkou je dospelý vek účastníka. Týmito kurzmi pomáhame napríklad aj zahraničným odídencom, ktorí sa chcú zamestnať ako opatrovatelia a tak isto vypomáhame aj ostatným diecézam, ak nás požiadajú o pomoc.

Koľko účastníkov vykonalo skúšky u nás na charite za rok 2023?

Kurzom Opatrovania v rámci Spišskej katolíckej charity prešlo v roku 2023 viac ako 130 účastníkov, no odkedy kurzy poskytujeme ich bolo už vyše 1000.

Aké sú ďalšie kroky po absolvovaní skúšky? Čaká záujemcov ešte nejaké ďalšie vzdelávanie alebo sú pripravení ísť do terénu?

V rámci tohto vzdelávacieho programu nie je potrebné ďalšie dovzdelávanie. Absolvent spĺňa všetky požadované podmienky zákona, je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.

Kde všade sa dá s týmto kurzom uplatniť?

Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Dostali nejaké potvrdenie/ certifikát? Platí aj v zahraničí, resp. ak chcú opatrovať v zahraničí?

Osvedčenie, ktoré absolvent získa, je platné pre danú prácu v celej EÚ, podľa platnosti našej akreditácie získanej na MPSVaR SR. Podmienkou pre prácu s týmto Osvedčením v zahraničí je dať ho úradne preložiť do úradného jazyka krajiny, kde pôjde absolvent pracovať.

Koľko kurzov máme naplánovaných na 2024 a kedy začne prvý, resp. už môže aj info, do kedy a ako sa môžu prihlásiť?

Ročne mávame 5, niekedy 6 kurzov, poskytujeme ich aj cez žiadosť REPAS+ a iné projekty v rámci ÚPSVaR, najbližší termín bude daný na web začiatkom januára, musí sa pripraviť harmonogram, kde budú zadané všetky dôležité termíny. Vieme vybaviť samozrejme všetku potrebnú dokumentáciu, niet sa čoho obávať.

Prihlásiť sa na Kurz Opatrovania môžete kedykoľvek, na čísle  0904 996 982, prípadne tam, kde máte najbližší organizačný útvar Spišskej katolíckej charity.

O čom je praktická časť skúšky?

Záujemcov skúšame v našich charitných zariadeniach z  úkonov, s ktorými sa po nástupe do praxe stretnú. Ide napríklad o prezliekanie postele s pacientom na lôžku, kedy mi musí ukázať, ako sa to urobí, ako začína aj ako končí, aby bola pacient po celý čas v poriadku. Ďalej prebaľovanie, toaleta na lôžku, sprevádzanie, polohovanie, ako si zaznamenáva každé 2 hodiny správu o polohovaní, ako pracuje s pomôckami, ako dá ruku a nohu, aby bol pacient v poriadku, ako skontroluje či nemá zalomenú ušnicu, ďalej či má právo ísť vybaviť dokumentáciu, ako a kam ju pôjde vybaviť, koho môže sprevádzať, aké sú jeho kompetencie, či môže ísť do lekárne a podobne. Snažíme sa o to, aby keď prídu do praxe, vedeli, čo majú robiť. Samozrejme, vždy im na seba necháme kontakt, aby nám zavolali, ak by sa potrebovali o niečom poradiť.

Majú o Kurz opatrovania záujem aj muži?

Majú a čoraz väčší, tento rok tvorili približne 10% všetkých uchádzačov. Dokonca sú v tejto pozícii veľmi žiadaní, nakoľko sú silnejší a zodvihnúť pacienta alebo prijímateľa sociálnej služby pre ne nie je až taký problém, ako napríklad pre niektoré ženy. Na moje prekvapenie bývajú tiež veľmi trpezliví.

Ďakujem za rozhovor 🙂