Aktuality

Čo máme nové?

Úspešná zbierka „Kilo na pomoc pre rodiny v kríze“

pridal: SpKCH | dátum: 11. decembra 2019 | kategória: Aktuálne správy

Druhý ročník zbierky potravín a drogérie dopadol nad všetky očakávania. Vďaka všetkým vyzbieraným darom sme do dnešného dňa pomohli už približne stovke rodín.

Dary zo zbierky sme zatiaľ distribuovali do Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, Dennému stacionáru sv. Kataríny Labouré v Spišskej Novej Vsi, Oddeleniu Špecializovaného sociálneho poradenstva, či ADOS Levoča.

V mene všetkých obdarovaných rodín by sme radi poďakovali všetkým zapojeným školám:

Základné školy:

ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Lipová

Stredné školy:

Gymnáziu Javorová, Gymnázium Školská, Technická Akadémia, Hotelová akadémia, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka a Gymnázium svätého Františka Asisského v Levoči

ĎAKUJEME!

Reportáž

Galéria