Aktuality

Čo máme nové?

Teplé jedlo zadarmo

pridal: SpKCH | dátum: 4. novembra 2019 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, poskytuje v zimných mesiacoch teplú zahustenú polievku (tzv. desiatovú, 500 ml, chlieb/pečivo 150 g, teplý nealkoholický nápoj 0,4 l)

na základe požiadania, t. j. bezodplatne

InformácieTermín: 4. 11. 2019 – 31. 3. 2020

Miesto výdaja jedla: Koceľova 2A, 052 01 Spišská Nová Ves

Čas výdaja jedla:

NOVEMBER 2019:

PO, ST, PIA: 11:00 – 12:00 hod.

DECEMBER 2019, JANUÁR 2020, FEBRUÁR 2020:

PO – PIA: 11:00 – 12:00 hod. 

SO – NE: 10:30 – 11:30 hod.

MAREC 2020:

PO, ST, PIA: 11:00 – 12:00 hod.

Popis a zameranie opatrenia


V rámci Opatrenia 2 sa zabezpečením teplého jedla fyzickým osobám bez prístrešia v zimných mesiacoch priamo zníži deprivácia z nedostatku jedla.

Cieľom Opatrenia 2 je poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami osobám bez prístrešia, t.j. konečným príjemcom, prostredníctvom partnerských organizácií.

Identifikácia konečných príjemcov


Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať partnerská organizácia a táto bude vychádzať z definície: osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch PO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb , neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (ďalej len „OP FEAD”) je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Obrázok: pixabay.com