Aktuality

Čo máme nové?

Spojená škola sv. Maximiliána Kolbeho vstupuje do 17. ročníka svojej činnosti

pridal: SpKCH | dátum: 3. septembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

2. septembra sa už po 17. raz otvorili brány Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho. Otvorenie začalo svätou omšou, ktorú priamo v priestoroch školy slúžil duchovný správca Charity, vdp. Vladislav Saniga. V kázni sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú tomuto dobrému dielu a poprosil rodičov o trpezlivosť, ak niekedy učitelia nedokážu splniť ich očakávania na sto percent.

Po svätej omši nasledovalo krátke vystúpenie žiakov školy a po nich mala príhovor riaditeľka školy, Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková. Zároveň oznámila žiakom, ako aj ich rodičom, rozdelenie do tried a predstavila učiteľov a asistentov. Po tejto časti čakalo na všetkých zúčastnených malé pohostenie na prízemí školy.

Po prvýkrát všetci spolu


Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala fungovať v roku 1999 ako reakcia na potrebu vzdelávať deti s rôznym stupňom postihnutia z Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

Škola mala na začiatku 15 žiakov, postupne sa však začali ozývať rodičia zo Spišskej Novej Vsi i okolia, ktorí tiež chceli umiestniť svoje deti do tejto školy. Spojená škola sídlila vo viacerých priestoroch, od roku 2006 má sídlo na Gaštanovej ulici. Dnes je tu celkom 67 žiakov, rozdelených do tried podľa stupňa postihnutia. „Najprv sme poskytovali služby predovšetkým deťom so stredným a ťažkým stupňom postihnutia, teraz už máme vytvorenú aj triedu pre ľahší stupeň“ hovorí Petríková a dodáva, že momentálne neplánujú ďalej rozširovať počet žiakov. Okrem špeciálnej školy funguje v rámci Spojenej školy aj časť nazývaná “Praktická škola”, čosi ako stredná škola pre deti s mentálnym postihnutím.

Škola momentálne prechádza rekonštrukciou, zatiaľ je hotový blok B, v ktorom bude tento rok prebiehať výučba všetkých žiakov. “Je to vôbec prvýkrát, čo sú všetky triedy umiestnené v jednej budove. Konečne sme tu všetci spolu.“ podotkla s radosťou Petríková. V nasledujúcom období sa rekonštrukcia sústreďuje na stredný blok A, ktorý by do dvoch rokov mohol začať slúžiť klientom.

Prajeme všetkým pracovníkom i žiakom Spojenej školy veľa síl a radosti pri spoločnom stretávaní sa a skoré dokončenie celej školy. 🙂