Aktuality

Čo máme nové?

Slávnosť v Dennom stacionári sv. Ondreja v Hôrke

pridal: SpKCH | dátum: 28. apríla 2017 | kategória: Aktuálne správy

Pre nás, klientov v Dennom stacionári sv. Ondreja v Hôrke bol 27.apríl 2017 veľkým a očakávaným dňom. Spolu so svojou asistenciou zavítal medzi nás diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka. V prvom rade prišiel medzi nás ako pastier, aby posvätil a požehnal priestory nášho zariadenia, v ktorom trávime spoločné chvíle počas dňa. V druhom rade sme cítili jeho prítomnosť, ako prítomnosť otca, ktorý nás v úprimnej a družnej diskusii osobitne povzbudil, a uistil o svojich modlitbách za nás, aj všetkých zamestnancov, ktorí nám s láskou slúžia a spríjemňujú naše dni.

Na tejto milej slávnosti sa zúčastnil aj diecézny riaditeľ  Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček, pán generálny sekretár Jozef Matloch a pani riaditeľka úradu ekonomiky Katarína Vojteková, miestny pán farár Peter Paliger a samozrejme že nechýbal ani náš „ľudský patrón“ pán starosta Vladimír Boška.

Naše milé opatrovateľky pani Monika Pilátová a Lenka Greňová  nás na tento deň pripravili. Ďakujeme im. Naša vďaka patrí aj našim „šéfkam“ Márii Svitaňovej a Alenke Liptákovej z Agentúry domácej starostlivosti Charitas v Poprade. Všetci naši hostia dostali od nás vyznamenanie – srdiečko, ako symbol vďaky za ich láskavú prítomnosť.

Klienti Denného stacionára sv. Ondreja v Hôrke