Aktuality

Čo máme nové?

Rekapitulácia roka pri vianočnej kapustnici

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 17. decembra 2022 | kategória: Aktuálne správy

Kolektív DCH sv. Františka z Assisi pri vianočnej kapustnici. Spolu sa stretli pri jednom stole a rekapitulovali odchádzajúci rok – bol pre  štedrý či v štatistických údajoch, či ekonomických, či v ľudských a pracovných vzťahoch. Do nového roka chcú vstúpiť s vďakou Pánu Bohu a ohlasovať dobrú zvesť.