Aktuality

Čo máme nové?

Projekt „Housing first“ v plnom prúde

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 20. januára 2022 | kategória: Aktuálne správy

Pracovníci realizačného tímu projektu „Podpora prvého bývania“ od septembra 2021 začali s realizáciou projektu s prvkami Housing-first na území Spišskej katolíckej charity. Projekt je podporovaný z európskych fondov  z OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing first. Realizáciu projektu sme rozdelili do troch fáz.

Prvá fáza

V prvej fáze sme oslovovali vhodných potencionálnych klientov, jednotlivcov alebo rodiny, ktoré by mohli byť zaradené do projektu. Okrem sociálnych pracovníkov v tejto fáze sme využívali aj odbornú pomoc psychológa, ktorý je súčasťou realizačného tímu. Pracovníci k dnešnému dňu oslovili 62 osôb, z ktorých bude vybratých 16 jednotlivcov alebo rodín ktorým okrem poskytovania intenzívnej sociálnej  a psychologickej pomoci  hľadáme vhodné bývanie v jednoizbových bytoch.

Druhá fáza

V mesiaci január a február 2022 sme postúpili do druhej fázy – realizácie projektu. V tejto fáze potrebujeme pomoc verejnosti, teda ľudí, ktorí vlastnia byty na prenájom.

Pre náš projekt “Podpora prvého bývania s prvkami housing first” hľadáme 1-izbové byty na prenájom, momentálne v mestách Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Ružomberok, Dolný Kubín a v satelitných obciach (v okruhu 30 km od spomenutých miest). Prenajímateľ má cez projekt garantovanú platbu nájomného počas 18 mesiacov. Tento nájom bude uhradený z projektu. Náklady na energie už bude hradiť klient, s ktorým bude uzatvorená nájomná zmluva. Byty môžu byť zariadené alebo nezariadené, rekonštruované alebo v pôvodnom stave. Môžu sa nachádzať v ktorejkoľvek lokalite, prípadne v blízkych obciach.

  • Pre viac informácií volajte na číslo 0911 942 667 alebo pracovníkov v jednotlivých mestách

Tretia fáza

V tretej fáze Pracovníci realizačného tímu sprevádzajú klientov, poskytujú im sociálne poradenstvo, pomôžu im v oblasti finančnej gramotnosti ako aj pri hľadaní zamestnania.  Dohliadajú, aby klienti plnili svoje povinnosti voči majiteľom bytu, aby sa posilnila ich sebestačnosť, zodpovednosť a čo najlepšie sa začlenili do spoločnosti.

Ide o súbor preventívnych aktivít  so zameraním  na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

Veríme, že  zapojení klienti nájdu nový cieľ vo svojom živote.


Helena Katonová, koordinátorka projektu Housing first