Aktuality

Čo máme nové?

Požehnanie novej škôlky

pridal: SpKCH | dátum: 2. septembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita otvára od septembra novú Materskú školu sv. Gianny Beretty Mollovej vo Svite. V nedeľu ju slávnostne požehnal diecézny spišský biskup, mons. Štefan Sečka.

Slávnostná sv. omša

Nedeľná slávnosť začala sv. omšou v kostole sv. Jozefa, robotníka, vo Svite, ktorej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup, mons. Štefan Sečka. Na liturgii bol prítomný aj duchovný Spišskej katolíckej charity o. Vladislav Saniga a farár farnosti Svit, o. Štefan Vitko.

Požehnanie nových priestorov

Bezprostredne po sv. omši nasledovalo požehnanie nových priestorov materskej školy. Už od 2. septembra zaplnia tieto dve triedy deti, ktoré sa budú zúčastňovať predprimárneho vzdelávania. Vzdelávať ich budú 4 kvalifikované učiteľky.

Cieľ: vychovať dobrých ľudí

Cieľom novej škôlky je spolu s rodičmi vychovať z detí dobrých, charakterných a vzdelaných ľudí a kresťanov. Raz do týždňa bude pre deti okrem iných aktivít realizované aj rímskokatolícke náboženstvo.