Aktuality

Čo máme nové?

Porada riaditeľov ADOS v Poprade

pridal: SpKCH | dátum: 8. januára 2015 | kategória: Aktuálne správy

8. januára sa v diecéznom Dome Charitas v Poprade stretol riaditeľ diecéznej charity s riaditeľmi jednotlivých charitných domov na pravidelnej porade.

Priebeh stretnutia


Úvod stretnutia patril svätej omši, ktorú celebroval duchovný správca charity, o. Vladislav Saniga. Hneď na to sa účastníci odobrali k stolu, kde začala porada. Riaditeľ charity Pavol Vilček ju otvoril biblickým zamyslením nad úlohou vedúceho. „Tak ako otec biskup je mojím predstaveným a ja sa mu zodpovedám, tak vy ste predstavení v jednotlivých domoch a vaši ľudia sa zodpovedajú vám. Buďme takými správcami, ktorí udržia poriadok.“ povzbudil riaditeľov jednotlivých domov.

Medzi preberané témy porady patrila blížiaca sa potravinová zbierka, prebiehajúca v spolupráci s obchodnou sieťou TESCO, či zmeny vo fungovaní niektorých oddelení SpKCH. Stretnutie sa skončilo v poobedných hodinách