Aktuality

Čo máme nové?

Otvorenie nového denného stacionára v Spišskej Novej Vsi

pridal: SpKCH | dátum: 23. októbra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita dnes otvorila nový denný stacionár pre mladých zdravotne postihnutých ľudí a seniorov, v budove bývalých jaslí. Zariadenie pod názvom Dom Charitas Sv. Kataríny Labouré, denný stacionár má kapacitu 55 klientov.

Otvorenie domu bolo poctené svojou účasťou primátorom mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jánom Voľným, PhD., diecéznym riaditeľom Spišskej katolíckej charity PhDr. Ing. Pavlom Vilčekom a Spišským diecéznym biskupom J.E. Mons. Štefanom Sečkom, ktorý zariadenie posvätil a po ukončení otvorenia denného stacionára zahájil svätú omšu v kostole Nanebovzatia Panny Márie.  Denný stacionár budú môcť využívať nielen seniori, ale aj zdravotne postihnutí.

Stacionár pre 55 klientovV Dome Charitas sv. Kataríny Labouré je denný stacionár s kapacitou 55 klientov. „Dobrou spoluprácou s mestom Spišská Nová Ves sme získali budovu bývalých jaslí za symbolickú cenu 1 euro a vykonali následné stavebné úpravy približne v hodnote 400 tisíc eur, ktoré boli potrebné na spĺňanie štandardov pre zariadenie sociálnych služieb. Stála tu len hrubá stavba, my sme celú budovu zrekonštruovali“ dodal PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ SpKCH.

Ak novela o sociálnych službách, ktorá je predložená v parlamente, bude od 1.1.2018 schválená a účinná, nebude sa môcť v budúcnosti už otvoriť zariadenie s vyšším počtom ako 40 klientov v jednej budove. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo muselo byť toto zariadenie na Slovenskej ulici hotové najneskôr do konca augusta 2017 a denný stacionár zapísaný vo Výpise registra poskytovateľov sociálnych služieb (PO)  od 1.10.2017.

V budúcnosti sa budeme snažiť dokončiť aj ďalšie priestory v zariadení, ich súčasťou bude zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a kuchyňa, ktorá bude slúžiť klientom, zamestnancom SpKCH a ľuďom v núdzi.

Galéria