Aktuality

Čo máme nové?

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM v dennom stacionári v Námestove

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 10. novembra 2022 | kategória: Aktuálne správy

Ako sa hovorí, mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. Preto by sme si mali nájsť čas na vľúdne slovo a úsmev pre starších ľudí. Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a nedá sa jej vyhnúť, no môžeme si ju spríjemniť v podobe milého slova, pozornosti či úsmevu. Október je mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a úcte k nim. Aj my v našom zariadení celoročne prejavujeme naším starkým úctu a náklonnosť. Prijímateľov soc. služby sme tento rok prekvapili hudobným programom, ktorý si pre nás pripravili žiaci zo ZUŠ Fernezová – Námestovo, a žiaci zo Súkromnej materskej školy Rozprávkovo z Námestova, ktorí nás obdarovali pesničkami a vlastnoručne zhotovenými pozdravmi z papiera.

 

Text a foto: zamestnanci denného stacionára Bl. Zdenky Schellingovej Námestovo