Aktuality

Čo máme nové?

Október – mesiac svätého ruženca

pridal: SpKCH | dátum: 3. novembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Milión detí sa modlí ruženec


18. októbra 2018 sme sa pripojili k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

Cieľom iniciatívy bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Dňa 18. októbra 2018 sa teda aj hlasy našich detí spojili s nevinnými hlasmi obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, s hlasmi detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier a spojili sa do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času nachádzali.

Návšteva Ružencovej Panny Márie na Magurke


Pri príležitosti mesiaca október sme všetci obyvatelia Domu Charitas Sv. Kláry a Domu Charitas Božej prozreteľnosti navštívili Pannu Máriu na Magurke, kde v sme sa v krásnej podhorskej kaplnke Ružencovej Panny Márie účastnili sv. omše a modlitby sv. ruženca a potom hopsa šupsa do krásnej prírody hľadať stopy Božieho zjavenia.

Prechádzka a nádherné okolie nám všetkým prospelo na tele i na duši.