Aktuality

Čo máme nové?

Nie len o telo, ale aj o dušu sa treba starať

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 3. novembra 2021 | kategória: Aktuálne správy

V spolupráci so žiakmi zo ZŠ Rudolfa Dilonga sme v Dome Charitas sv. Františka z Assisi mesiac október začali modlitbou.

Tú predstavujú anjelici nalepení na veľkom srdiečku a pripomínajú nám, aby sme boli spojení v modlitbe – starší za deti a deti za starkých.

Tento výtvor je symbolom našej oddanosti Bohu a hovorí o sile našich anjelov, ktorí nám pomáhajú.