Aktuality

Čo máme nové?

Návšteva Rumunskej Charity Alba Iulia

pridal: SpKCH | dátum: 8. júna 2018 | kategória: Aktuálne správy

Tento rok sme si obzvláštnili návštevou oblastnej charity Alba Iulia v Rumunsku. Návštevy sa zúčastnili riaditeľky a zamestnankyne  ADS Charitas. Oblastná charita je naša partnerská charita, s ktorou spolupracujeme v rôznych oblastiach. Vycestovali sme do Rumunska aby sme si vymenili informácie a skúsenosti v zdravotníckych a sociálnych službách poskytovaných charitou.

Deň prvý


Cestovali sme v noci vyše 12 hodín, ale stálo to za to. Hneď v prvý deň sme sa zúčastnili Kinestetického výcviku, ktorý odprednášali odborníci v oblasti kinestetiky, ako pán Gyorgy Peter, Andras Márton a Stefan Knobel. Kinestetika, je v skratke, pohybový a komunikační koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využiť pohybové rezervy pacienta. Takýto koncept nás zaujal až natoľko, že sa budeme snažiť prostredníctvom rumunských lektorov vyškoliť aj našich zamestnancov v opatrovateľských službách a aplikovať ho na našich klientov. V tento deň sa nám venoval aj riaditeľ rumunskej oblastnej charity, Péter György a veľmi precízne nám odprezentoval ich charitné dielo.

Deň druhý


Na druhý deň sme mali možnosť navštíviť Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde naše riaditeľky ADS spolu so zdravotnými sestrami šli rovno do terénu, do miestnych rodín. Ostatní účastníci „zájazdu“ navštívili vzdelávacie centrum pre zamestnancov charity. HR manažér, alebo aj personalista, nám vysvetlil personálnu politiku ich organizácie, ktorá nie je veľmi odlišná od tej našej. Denne sa stretávajú s podobnými problémami ako my, napríklad ani oni nemajú dostatok personálu pre svoje zariadenia, chýbajú zdravotné sestry a opatrovatelia. Veľko výhodou ale je, že majú velké množstvo dobrovoľníkov, čo u nás chýba. Len v tejto oblastnej charite majú cca 600 dobrovoľníkov, ktrorí síce nemôžu vykonávať odborné činnosti, ale sú veľmi nápomocní.

Veľmi dobre prepracované je vzdelávanie zamestnancov. Charita Alba lulia má svoju vlastnú „školu“, ktorá je akreditovaná pre rôzne kurzy, napríklad kurz opatrovania. Ponúkajú šikorú škálu kurzov.  Nás zaujalo vzdelávanie pre zdravotných asistentov. Robia to formou rozšíreného kurzu v rozsahu viac ako 700 hodín, kde klient po úspešnom ukončení môže pracovať v nemocnici alebo aj v charite na pozícii zdravotného asistenta, ako asistent zdravotnej sestry.

Ďalším bodom v našom programe bola návšteva veľkého charitného zariadenie pre seniorov, Dom Charitas sv. Alžbety, kde sa nás ujal pán riaditeľ, Péter György. Toto zariadenie je zamerané na ľudí s alzheimerovou chorobou, ľahkou demenciou a pre seniorov. Pán riaditeľ nám do detailov predstavil celé zariadenie.

Po chutnom obede sme navštívili ďalšiu službu, ktorú rumunská charita ponúka. Išlo o charitnú „farmu“, kde sa tím odborných pracovníkov snaží domáce obyvateľstvo na rozvíjajúcom sa vidieku naučiť výrobe a spracovaniu tvrdých syrov. Zúčastnili sme sa odbornej prezentácie vo vzdelávacom centre, v syrárni, a užili si ochutnávku domácich syrov. Táto „farma“ poskytuje kompletné vzdelávanie v živočíšnej a rastlinnej výrobe. Na konci dňa nás čakalo prekvapenie a vzali nás na prekrásne miesta. Videli sme červené jazero Lacu Rosu a vyhliadku Cheile Bicazului s výhľadom na krásnu prírodnú scenériu.

Deň tretíV tretí deň nás čakalo zhodnotenie vzdelávacieho pobytu s riaditeľom Péterom Györgyom a výlet do soľnej jaskyňe Salina Turda, ktorá bola nádherná.

Poďakovanie patrí našej sestričke sr. Márie Anne Haraziny, ktorá nám vytvorila a zabezpečila výborný program, a bola našou veľkou oporou aj pri jazykovej bariére, keďže ako jediná ovláda rumunčinu. Ďakujeme Charite Alba lulia za vzdelávací pobyt a spoluprácu.