Aktuality

Čo máme nové?

Naši dôchodcovia bojujú za mier

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 10. marca 2022 | kategória: Aktuálne správy

Dôchodcovia v Dome Charitas sv. Františka z Assisi bojujú motlitbou za pokoj vo svete.

"K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí meditácia krížovej cesty umučenia Ježiša Krista, ktorý z lásky k nám prijal túto kalváriu aby nás vykúpil. "
Anna Parcová
Riaditeľka Domu Charitas