Aktuality

Čo máme nové?

Naši dobrovoľníci, ďakujeme Vám

pridal: SpKCH | dátum: 10. septembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Ďakujeme


Je pre nás veľkým povzbudením vidieť mladých ľudí, ktorí nezištne a vo svojom voľnom čase sú ochotní pricestovať z Oravy alebo aj viacerých kútov Slovenska k nám do krízového strediska, Domu Charitas Sv. Kláry iba s jedným zámerom – byť nápomocní našim klientom, stráviť s nimi čas, byť príkladom, vzorom i priateľom. Každý z týchto dní je pre nás všetkých veľkým darom. 

Ďakujeme dobrovoľníkom z V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže za ich čas, podporu a pomoc.  

Vízia, ktorá je inšpiratívna pre nás všetkých


 
“Chceme žiť v krajine, kde vzťahy nie sú závislé na značke auta a výške bankového konta či adrese trvalého bydliska, ale na vzájomnej úcte a postavené na pravde. Viera nie je len prázdnou tradíciou, ale atraktívnym a nevyčerpateľným prameňom inšpirácie, nádeje a životnej odvahy. Vízie budúcnosti nie sú naivnými snami ani výsledkami rastúcej samoľúbosti či komfortnosti, ale pozvaním odhaľovať a tvoriť. Individualita nie je sebectvom a dôvodom k porovnávaniu sa, ale je originalitou, ktorá prináša vzájomné obohatenie.”

Klienti a zamestnanci Domu Charitas sv. Kláry, Liptovský Mikuláš