Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity našimi očami

pridal: SpKCH | dátum: 18. júna 2018 | kategória: Aktuálne správy

Slovenská katolícka charita má už viac ako 90 rokov v centre pozornosti pomoc núdznemu človeku, bez jeho rozdielu. O akú pomoc ide? Kto za touto prácou stojí?  Odpovede na tieto otázky ste sa mohli dozvedieť počas Národného týždňa charity v dňoch od 10.júna – 15.júna.

Mottom Slovenskej katolíckej charity je byť „Blízko pri človeku“. Počas Národného týždňa charity sme sa v rámci všetkých diecéz na Slovensku snažili byť blízko pri vás všetkých. V našej diecéze, Spišskej katolíckej charity, ste mali možnosť spoznať a stretnúť sa s tými, ktorí denne obetujú svoj čas pre pomoc ľudom v núdzi v troch mestách (Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš).

V každom meste sme pre vás pripravili iný program, všade sa odohrávalo niečo iné a zaujímavé.

Kedy a kde sme sa stretli?14. júna – v Spišskej Novej Vsi

Na tento deň pripadá aj Svetový deň darcov krvi. V spolupráci s Červeným krížom územného spolku Spiš sme zorganizovali mobilný odber krvi spojený s prezentáciou Spišskej katolíckej charity a našich zariadení v regióne. Ani zlé počasie nám neprekazilo naše plány odprezentovať sa, na čo sme využili krásne priestory mestskej radnice, ktoré nám poskytlo mesto Spišská Nová Ves. V obradnej sieni radnice prebiehal mobilný odber krvi, ktorý zabezpečila Národná transfúzna služba Poprad pod vedením Mgr.  Janky Kipikašovej. Všetkým darcom a zúčastneným ďakujeme.

14. júna – v Liptovskom Mikuláši

Národný týždeň charity v Liptovskom Mikuláši bol súčasťou Stoličných dní. Stoličné dni sú každoročnou tradíciou mesta, preto sme ani na chvíľku nezapochybovali o tom, že tento dátum je úžasnou príležitosťou na prezentáciu služieb charity. Náš program sa začal osvetou a prezentáciou Spišskej katolíckej charity a pokračoval prezentáciou všetkých okolitých zariadení. V útulnom stánku na námestí mesta, medzi ďalšími stánkami obchodníkov a dobrého jedla, sme mali možnosť rozprávať sa s mnohými ľuďmi a odovzdať im zaujímavé informácie o našom fungovaní. Veľmi nás tešil záujem ľudí o naše služby ale aj milé darčeky, ktoré s láskou vyrobili klienti zariadení.  Ďakujeme za podporu mestu Liptovský Mikuláš a všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tohto krásneho dňa.

15. júna – v Starej Ľubovni

Národný týždeň charity sme slávnostne ukončili v meste Stará Ľubovňa, kde sme pre pozvaných hostí prezentovali služby, zariadenia a aktivity našej charity. O veľmi milý kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia Spojenej internátnej školy, vychovávatelia a klienti Domu Charitas sv. Jána Almužníka z Novej Ľubovne. Slávnostný program sa odohrával v priestoroch komunitného pastoračného centra a nechýbalo ani skvelé občerstvenie a s láskou vyrobené darčeky od našich klientov. Ďakujeme komunitnému pastoračnému centru za podporu a poskytnutie priestorov, hosťom, že prijali naše pozvanie a všetkým, vďaka ktorým sme sa stretli a strávili príjemné dopoludnie.

Ďakujeme

všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií podujatí, aktivít, prezentácií v rámci projektu Národný týždeň charity, tým čo nás podporili a pomohli, v neposlednom rade aj všetkým zúčastnením.

Z celého srdca ĎAKUJEME.

Tešíme sa opäť o rok.