Aktuality

Čo máme nové?

Nárast detskej chudoby ako celospoločenská výzva

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 11. decembra 2023 | kategória: Aktuálne správy

Na univerzitnej pôde v Prešove sa minulý konala odborná konferencia zameraná na problematiku nárastu detskej chudoby. Organizoval ju Úrad komisára pre deti. Podľa TASR “komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že chudoba rozdeľuje rodiny a dolieha najmä na deti a ich vývin. Môže viesť k spoločenskému vyčleneniu a často spoluvytvára aj základ pre šikanu, čo spôsobuje ďalšie nielen sociálne, ale aj psychické problémy.” 

My sa tešíme, že medzi 16 odborníkmi, ktorí sa k téme vyjadrovali, bol aj náš kolega, Viktor Porubský. Rozprával o téme Ohrozené dieťa v záchrannej sieti Charity. Ako organizácia sa snažíme meniť našu spoločnosť k lepšiemu a zastať sa tých najnúdznejších, preto máme z podobných pozvaní obrovskú radosť.