Kontakt

To sme my

Spišská katolícka charita

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053 / 44 24 500
Email: caritas@caritas.sk
Facebook: https://www.facebook.com/caritasSpkch/

diecézny riaditeľ

PhDr. Ing. Pavol Vilček
caritas@caritas.sk

generálny sekretár

Mgr. Jozef Matloch
jozef.matloch@caritas.sk

personálny riaditeľ

Mgr. Martin Janíček
martin.janicek@caritas.sk

 

 

Domy Charitas – viac informácií

Hospic sv. Alžbety – viac informácií

 
 

Agentúry domácej starostlivosti Charitas (ADS Charitas) – viac informácií

Charitatívna služba v rodinách Charitas (CHSR Charitas) – viac informácií

Denné stacionáre (DS) a nocľahárne – viacej informácií

Špecializované poradenstvo – viacej informácií

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo – viacej informácií

Ing. Zuzana Danková, PhD.
Riaditeľka potravinovej a humanitárnej pomoci
Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0904 316 833
e-mail: zuzana.dankova@caritas.sk

Milan Rišš
Koordinátor humanitárnej pomoci
Koceľova 2A, 052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0911 248 665
e-mail: milan.riss@caritas.sk

Mgr. Anton Frič
Koordinátor farských charít
mobil: 0905 451 443
e-mail: anton.fric@caritas.sk 

Odber ošatenia v SNV:
každý pracovný deň 10:00 – 13:00

Spojená škola sv. Maximiliána Kolbeho

riaditeľka školy: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, 0904 930 644
email: szstolsnv@szstolsnv.edu.sk
telefón: 053 44 14 301
adresa: Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

http://szstolsnv.edupage.org/

Diecézna lekáreň sv. Lukáša v Poprade

telefón: 052/772 23 07
email: maria.rusnakova@caritas.sk
adresa: Alžbetina 379/21, 058 01 Poprad

Internetový obchod – eshop.caritas.sk

Poprad – viac informácií

Ružomberok – viac informácií

Stará Ľubovňa – viac informácií