Kontakty

Spišská katolícka charita
Hanulu 2
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053 / 44 24 500

Email: caritas@caritas.sk

Facebook: facebook.com/SpisskaKatolickaCharita

Emaily:

PhDr. Ing. Pavol Vilček
diecézny riaditeľ
pavol.vilcek () caritas.sk

Mgr. Jozef Matloch
generálny sekretár
jozef.matloch () caritas.sk

Mgr. Martin Janíček
personálny riaditeľ
martin.janicek () caritas.sk

Pobytové služby

Dom Charitas sv. Jána Almužníka

Poverený riadením: Mgr. Michal Filičko
Adresa: Nová Ľubovňa 775, 065 01 Nová Ľubovňa
Telefón: 052/20 10 119, 0910 842 573
E-mail: michal.filicko@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 12

Dom Charitas sv. Jána Bosca

Riaditeľ: Mgr. Pavol Žmijovský
Adresa: Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón: 053/45 04 115, 0904 224 317
E-mail: pavol.zmijovsky@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 06

Dom Charitas Božej prozreteľnosti

Riaditeľ: Mgr. Anna Bodoríková, sr. Júlia
Adresa: Borbisova 385/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/56 21 932
E-mail: anna.bodorikova@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 02

Hospic sv. Alžbety

Riaditeľ: PhDr. Štefan Kuffa
Adresa: Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica
Telefón: 052/47 80 900, 0910 949 669
E-mail: stefan.kuffa@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 10 88

Dom Charitas sv. Vincenta de Paul

Riaditeľ: Mgr. Marcela Pivovarničková
Adresa: Vyšný Slavkov 121, 053 74 Vyšný Slavkov
Telefón: 053/45 84 100, 0904 224 318
E-mail: marcela.pivovarnickova@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 02

Dom Charitas Panny Márie Kráľovnej pokoja

Riaditeľ: Mária Masníková – sr. Monika
Adresa: Školská 166/20, 034 91 Ľubochňa
Telefón: 044/439 12 67
E-mail: maria.masnikova@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 11

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie

Riaditeľ: Ing. Ján Mahút
Adresa: Zázrivá – Stred 416, 027 05 Zázrivá
Telefón: 043/58 96 226, 0911 320 521
E-mail: jan.mahut@caritas.sk
Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 05

Riaditeľ: Mgr. Anna Bodoríková, Sr. Júlia
Adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/56 21 932
E-mail: anna.bodorikova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 01

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Hovancová
Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
E-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 01

Riaditeľ: Mgr. Pavol Maliňák
Adresa: Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/44 85 559, 0903 728 944
E-mail: pavol.malinak@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 08

Riaditeľ: Mgr. Veronika Tyrolová
Adresa: ul. Kostolná 850, 029 44 Rabča
Telefón: 0914 320 520
E-mail: veronika.tyrolova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 202 00 03

Riaditeľ: Mgr. Anna Parcová
Adresa: Zápotoční 569, 028 01 Trstená
Telefón: 043/53 93 782, 0904 224 320
E-mail: anna.parcova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 04

Riaditeľ: Mgr. Ľubomír Bagar
Adresa: Kláštorná 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik
Telefón: 052/779 85 37, 0910 842 845, 0904 404 823
E-mail: lubomir.bagar@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 10

Riaditeľ: Mgr. Slavomír Švajka
Adresa: Čenčice 2, 059 13 Jánovce
Telefón: 0910 842 844, 0904 224 315
E-mail: slavomir.svajka@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 07