Aktuality

Čo máme nové?

Jubileá v dennom stacionári sv. Marty v Liskovej

pridal: SpKCH | dátum: 17. októbra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Významné životné jubileá

Rok 2018 sa v Dennom Stacionári sv. Marty v Liskovej nesie v znamení významných životných jubileí. S klientmi sme sa mohli spolu radovať z ich narodenín. Tento rok sme mali veľa dôvodov na oslavu a aj takouto formou sme utužovali vzťahy a vytvárali žičlivú rodinnú atmosféru. Skutočnosť, že klienti chcú svoje narodeniny osláviť aj v dennom stacionári, je dôkazom toho, že sa tu cítia dobre a že DS im poskytuje bezpečné prostredie, kde môžu zažívať naplnenie zo zdravých vzťahov a vedomie svojej hodnoty aj vo vyššom veku svojho života.

Svoje krásne životné jubileum 80 rokov slávili pani Jozefína Dubovská, pani Štefánia Drusková a pani Oľga Tatincová. 85- te narodeniny sme oslavovali s pani Editou Vrzgulovou.

Oslava krásneho jubileá 90 rokov

Napokon 11. 10. 2018 sme oslavovali významné životné jubileum 90 rokov, ktorých sa dožila naša klientka Boženka Fekečová. Pani Fekečová sa stala zároveň najstaršou klientkou DS sv. Marty v Liskovej od začiatku jeho vzniku. Oslavy narodenín sa zúčastnil aj miestny pán farár vdp. Michal Hunčaga. Pri tejto príležitosti sme si spolu zaspievali, zjedli tortu, klienti si zaspomínali a vyslovili túžbu ešte dlho navštevovať DS.

Preto milé pani Dubovská, Drusková, Tatincová, Vrzgulová a Fekečová do ďalších rokov Vášho života Vám prajeme zo srdca veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, životný optimizmus a pokoj v srdci.

Vedenie a kolektív DS sv. Marty v Liskovej.

Živijó!