Aktuality

Čo máme nové?

Housing first: blížime sa ku koncu

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 29. mája 2023 | kategória: Housing first

V projekte Podpora prvého bývania s prvkami Housing first sa nachádzame v poslednej fáze. V priebehu uplynulých mesiacov sme pomoci viac ako 16 klientom k osamostatneniu sa.

Cieľom projektu bolo pomôcť rodinám vo veľkej núdzi odraziť sa od dna, aby znova nadobudli dostatočné sebavedomie a sebestačnosť. Tím sociálnych pracovníkov sa od začiatku projektu neustále vzdeláva a je klientom nápomocný pri postupnom osamostatňovaní, finančnej zodpovednosti, hľadaní zamestnania, adaptácii v nových životných podmienkach. Z pôvodných 16 klientov sme napokon poskytli pomoc až 18 jednotlivcom, pretože dvaja sa v priebehu projektu osamostatnili natoľko, že pomoc Spišskej katolíckej charity už nebola potrebná.

„Radi by sme pomohli aj viacerým, ale, žiaľ, naše ľudské i finančné zdroje z MPSVR SR sú obmedzené. Nedokážeme pomôcť všetkým, hoci by sme radi. Pred začatím tohto projektu naši sociálni pracovníci strávili hodiny na pohovoroch s núdznymi, s ktorými pracujeme. Z nich sme mohli vybrať iba 16. Mali sme fixne stanovené kapacity aj počty bytov, ktoré sme mohli poskytnúť,“ objasňuje Helena Katonová, manažérka projektu za SpKCH.

Projekt mal tri fázy. V prvej pracovníci SpKCH oslovovali potenciálnych klientov, v druhej fáze prebiehala realizácia projektu – vyhľadávanie nájomných bytov a následné sťahovanie prijímateľov pomoci. V poslednej fáze pracovníci realizačného tímu sprevádzajú klientov, poskytujú im sociálne poradenstvo, pomáhajú im v oblasti finančnej gramotnosti ako aj pri hľadaní zamestnania.  Dohliadajú, aby klienti plnili svoje povinnosti voči majiteľom bytu, aby sa posilnila ich sebestačnosť, zodpovednosť a čo najlepšie sa začlenili do spoločnosti.

Ak bude nová vláda naklonená pomoci sociálne slabým ľuďom odkázaným na pomoc, možno bude projekt pokračovať aj v roku 2024, ale už pod novým názvom a novými pravidlami.