Aktuality

Čo máme nové?

Farská charita v Liptovskom Mikuláši

pridal: SpKCH | dátum: 10. decembra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Farské charity sú malými hniezdami pomoci a záchrany pre núdznych a trpiacich ľudí vo farnosti. Takýmto miestom je aj farská charita v Liptovskom Mikuláši, v ktorej pôsobia dobrovoľníci už 25 rokov v nezištnej pomoci druhým.

Ľudia pôsobiaci vo farskej charite sú „predĺženými rukami“ miestneho správcu farnosti – kňaza, ako aj odborníkov v pomáhajúcich profesiách – sociálnych pracovníkov, sociálnych poradcov, zdravotných sestier, ošetrovateľov a mnohých iných, ktorí vďaka nim môžu účinnejšie a adresnejšie pomáhať, spolupracovať a plánovať podporu konkrétnym ľuďom.

Rôzne sociálne činnosti


Farská charita vykonáva rôzne sociálne činnosti v našej farnosti smerujúce k pomoci sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom. Formou zbierok šatstva, potravín alebo predajom vlastných výrobkov získavajú finančné a materiálne zdroje na konkrétnu pomoc – na prípravu vianočnej kapustnice pre ľudí bez domova, celoročný výdaj šatstva, materiálnu či potravinovú pomoc pre rodiny a jednotlivcov v nepriaznivej životnej situácií, zabezpečenie školských pomôcok a hračiek pre deti.

V prípade, ak možnosti farskej charity nepostačujú, pôsobí v meste Spišská katolícka charita, ktorá prevádzkuje pobytové služby v nocľahárni pre matky s deťmi Dom Charitas Božej prozreteľnosti, pobytový výkon opatrení v krízovom stredisku Dom Charitas Sv. Kláry ako aj špecializované sociálne poradenstvo pre verejnosť v rámci činnosti Poradne Sv. Bakhity.

Obdiv, rešpekt a vďaka


Všetci ľudia pôsobiaci vo farskej charite v súčasnosti, ako aj jej bývalí členovia, si zaslúžia náš veľký obdiv, rešpekt a vďaku a to nie len z dôvodu, že všetko čo robia, činia bez nároku na odmenu – plat, ale najmä pre ich vnútornú motiváciu proste len tak byť —– byť tu pre druhých —- a pomáhať —- len tak —- len preto, že sme ľudia. Lebo „byť človekom, to nie je fakt, to je možnosť.“

zamestnanci Domu Charitas Sv. Kláry.

Galéria