Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Jozefa a jeho deti

pridal: SpKCH | dátum: 23. marca 2017 | kategória: Aktuálne správy

Kedy vznikol Váš dom, ako dlho už funguje?

Dom spustil prevádzku v roku 1992. Predstavenou (správkyňou) zariadenia bola Juliana Baculáková. V tom čase v ňom fungoval celoročný pobyt s ťažko mentálne, fyzicky a zmyslovo postihnutými deťmi vo veku 5 až 18 rokov, denný pobyt stredne a ľahko mentálne a fyzicky postihnutých. Ďalej to boli bezdomovkyne v tehotenstve a sociálne služby starým a sociálne odkázaným ľuďom.

O koľko detí sa staráte, v akom sú veku?

Čo sa týka počtu detí, je to trošku zložitejšie, nakoľko je náš dom rozdelený na niekoľko druhov zariadení. V rámci DSS s celoročným druhom pobytu sa staráme o 19 ťažko postihnutých detí a dospelých (vo veku od 6 do 45 rokov, priemerný vek 25 rokov), v rámci DSS s týždennou pobytovou formou o ďalších 3 dospelých (vo veku od 17 do 32 rokov, priemerný vek 24 rokov), a DSS s ambulantnou formou pre ťažko postihnutých navštevuje 14 detí ( vo veku od 3 rokov do 17, priemerný vek 9 rokov) a 5 dospelých (vo veku od 21 do 33 rokov, priemerný vek 26 rokov). Súčasťou nášho zariadenia je od začiatku tohto roku i detský domov, kde sa momentálne staráme o 7 detí vo veku od 7 mesiacov do 27 mesiacov, priemerný vek 14 mesiacov). Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie z dôvodu týrania. Momentálne máme v zariadení 8 klientov.

Ako vyzerá Vaša budova, aký denný režim je pre deti pripravený?

Naša budova je veľmi nepravidelného tvaru, pozostáva z množstva miestností. Na spodnom poschodí sa nachádza kuchyňa, práčovňa, sklad potravín a materiálu, jedáleň, niekoľko kancelárii (riaditeľňa, ekonómka, zástupkyňa), veľká klavírna herňa, ktorá sa dá predeliť posuvnými dverami, samozrejme sociálne zariadenia a miestnosť pre zdravotníka, ďalej je to niekoľko miestností, ktoré slúžia ako chránená dielňa a dve miestnosti pre deti z denného pobytu. Na hornom poschodí máme dva bloky predelená chodbou, v každom bloku je niekoľko izieb pre deti, herňa, sociálne zariadenia a dve kúpeľne, v prvom bloku je vzadu kaplnka a ešte kancelária, v druhom bloku mliečna kuchynka. Máme k dispozícii i terasu, kde majú deti z horných herní jednoduchý prístup a dostatočne veľký ohradený dvor s hojdačkou a altánkom.
Deti majú pravidelný režim, ktorý im pomáha sa orientovať – budíček, ranná hygiena, raňajky, doobedný pobyt v herniach, desiata, toaleta, obed, toaleta, poobedný pobyt v herniach, olovrant, toaleta, večera, toaleta, večerný pobyt na izbách, večerná toaleta a spánok.

Aké aktivity s deťmi realizujete, prípadne do akých podujatí sa počas roka zapájate?

Počas dňa vykonávajú opatrovatelia s deťmi v herniach rôzne aktivity – kreslia, spievajú, vyšívajú, vyrábajú keramiku, hrajú hry, prechádzajú sa vonku a podobne. Všetko závisí od momentálnej situácie v herni. Počas roka organizujeme deň detí s aktivitami vonku, karneval, ples, týždňový výlet do Starej Lesnej, s niektorými deťmi navštevujeme detské omše v meste, a príležitostné výlety napr. na Košiarny briežok, Zoo a prechádzky do lesa.

Čo vnímate ako dobré?

Z môjho pohľadu je dobré najmä to, že všetci ľudia čo tam pracujeme sme tam pre našich klientov. Dovolím si citovať nášho riaditeľa pre krízovú intervenciu pána Michala Filička „charita je Božie dielo“. A tak to vnímam ja a naši zamestnanci. Nemôžeme to brať len ako prácu, je to poslanie.

Či Vám pri práci pomáhajú aj dobrovoľníci, ak áno akú máte s nimi skúsenosť?

Momentálne máme v zariadení 2 dobrovoľníkov, ktorí nám veľkou mierou pomáhajú pri zabezpečení chodu domu. Pre človeka s dobrovoľníckym srdcom je zmyslom života použiť seba ako nástroj pomoci iným bez toho, aby čakal nejakú protihodnotu. Skúsení dobrovoľníci zostávajú v tejto službe práve preto, lebo majú pocit, že dosiahli to, čo dosiahnuť chceli, a tak iba napĺňajú zmysel svojho života. Ja som nesmierne vďačná pánu Bohu za každého dobrého človeka, ktorý nám pomáha.

Majú deti o ktoré sa staráte záujem o vieru a aký duchovný program im ponúkate.

Deti sú v našom zariadení vedené k viere a hoci nedokážeme určiť nakoľko sú schopné otázkam viery porozumieť a čo pre nich znamená, celkovo ich reakcie na aktivity spojené s vierou a náboženstvom vnímame pozitívne.
Čo sa týka konkrétneho duchovného programu, niekoľkokrát do mesiaca mávame v kaplnke, ktorá je súčasťou nášho domu , sväté omše. Tých sa zúčastňujú deti i zamestnanci. Niektoré deti dokážu reagovať na liturgické úkony, ako prežehnať sa, pokľaknúť si, dať si znak pokoja, iné aspoň rešpektujú priestor a v kaplnke sa stíšia. Veľkú radosť majú zo spevu náboženských piesní, či už ide o ukazovačky, alebo piesne z JKS.
Taktiež sa s deťmi pravidelne modlíme ruženec, alebo iné príležitostné modlitby – pred jedlom, po jedle, pred spaním. Zároveň majú deti možnosť prijímať vďaka nášmu charitnému duchovnému správcovi sviatosti – či už ide o krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť zmierenia.

(J.M.)